Algemene informatie

Algemene informatie

Het Talentdetectie & -ontwikkelingsprogramma van de VZF wordt geëvalueerd in het kader van het Meerjarenplan Artistiek Zwemmen 2019-2024 dat momenteel in opmaak is. De werking met Talenten, 12&U, duetten EJK blijft in het seizoen 2018-2019 doorlopen. Er wordt gekeken waar er nauwer samengewerkt kan worden met de FFBN, zo zal o.a. dit seizoen reeds een nationaal juniorenteam deelnemen aan de Swiss Youth. (zie info onder EJK-team)

  • Opzet en regelgeving Talentontwikkeling & Selectiewerking Artistiek zwemmen Vlaamse Zwemfederatie (.pdf)
  • Meerjarenopleidingsplan Vlaamse Zwemfederatie (.pdf)
  • Proeven Talenten (.pdf)
  • Proeven 12&U tot 18&U (.pdf)
  • Afsprakennota 12&U (.pdf)
  • Afsprakennota EJK-selectie (.pdf)