EVS

U bent hier

EVS

Op vlak van sportbeleid zijn wij als federatie verplicht om naast het Medisch Verantwoord Sporten, waar we de strijd tegen doping blijven aangaan, ook inspanningen te leveren voor de ethische kant van de sport.

Binnen de beleidsopdracht 'Ethisch Verantwoord Sporten' viseren we ons in de komende olympiadeperiode op twee thema's. Binnen elk thema heeft de Vlaamse Zwemfederatie twee richtsnoeren uitgewerkt en zal de nodige inspanningen en acties worden gedaan om de EVS-tools aan te reiken die toepasbaar zijn binnen je clubwerking.

Overzicht:

 1. Thema 1: 'De rechten van het kind binnen de sport'
  - Panathlon Verklaring
  - Gedragsregels voor hippe zwemmers en coole trainers
 2. Thema 2: 'De Fysieke en psychische integriteit van het individu'
  - Lichamelijk en seksuele integriteit
  - Waar kan je terecht bij vermoedens en meldingen van seksueel overschrijdend gedrag
  - Voer als zwemclub een actief preventiebeleid
 3. EVS-kit
 4. EVS-beleid integreren in je club
 5. Vormingsactivititeiten
 6. Nuttige info
 7. Aanspreekpersoon integriteit (API)
 8. Good practices
 9. Informatie op vlak van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag