Aanspreekpersoon integriteit (API)

U bent hier

Aanspreekpersoon integriteit (API)

Aanspreekpersoon integriteit (API) Vlaamse Zwemfederatie

De verantwoordelijke voor ethische kwesties bij de Vlaamse Zwemfederatie:

Gretl Vandamme
gretl.vandamme@zwemfed.be
09/220.53.87

Bij de API van de federatie kunnen sporters, ouders, trainers, begeleiders of andere betrokkenen van een zwemclub terecht met een vraag, vermoeden of klacht  over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

De API is iemand die discreet handelt en onafhankelijk. De API zal de melder (zwemclub, zwemmer, trainer of begeleider, bestuurslid,...) wegwijs maken, met de gepaste informatie, advies of doorverwijzing, rondom de gestelde vraag of melding.

Elke vraag of melding zal dan ook serieus worden genomen. Er zal een reactieplan worden opgesteld of bij ernstige aanwijzingen van grensoverschrijdend gedrag zal er worden doorverwezen naar deskundigen.

Aanspreekpersoon integriteit (API) club

Ter ondersteuning van het EVS beleid  en de ethische waarden van een zwemclub pleiten wij er voor om binnen uw club een vertrouwenspersoon (API) club aan te stellen , waarbij atleten, officials, trainers, lesgevers, bestuurders…terecht kunnen met vragen en opmerkingen.

Deze persoon zorgt samen met het bestuur voor de bekendheid van de aanwezigheid van een Aanspreekpunt Integriteit  en voor de bewustmaking van eventueel opgestelde gedragsregels en vormingen binnen hun werking.

Deze rol kan door een trainer, bestuurslid, vrijwilliger, ouder,...op zich worden genomen.
Belangrijk is dat de API de taak toegeschreven wordt vanuit het bestuur en heel goed kan luisteren naar de zaak om deze zelfstandig op te lossen of in overleg met het bestuur of deskundige hulp.

Rol van een Aanspreekpunt Integriteit (API) (.pdf)