Nuttige info

U bent hier

Nuttige info

1. Interessante links

2.  Acties ICES
Het Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport ontwierp een praktische toolkit met spel- en werkvormen rond het thema fair play, die eenvoudig te gebruiken zijn binnen de sportclubwerking.

3. Communicatieacties van het Team Medisch Verantwoord Sporten
Om de bestaande regelgeving EVS onder de aandacht te brengen, heeft de Vlaamse overheid een folder (.pdf) en een informatiebrochure (.pdf) ontwikkeld.
Binnen  het kader 'lichamelijke en seksuele integriteit' werd in 2012 een literatuurlijst seksueel grensoverschrijdend  gedrag (.pdf) gepubliceerd.

4. Campagne 'Is kiezen verliezen?' van de  Vlaamse Trainersschool (VTS) in samenwerking met ICES

In het kader van het jaarthema Ethisch Verantwoord Sporten 2015, met name ethisch begeleiden, ethisch onderhandelen en ethische dilemma’s door trainers, coaches en sportbegeleiders, worden maandelijks instrumenten aangereikt om deze doelgroep te helpen nadenken om bij dilemma’s de meest ethische oplossing te kiezen waarbij sporters op lange termijn winnen!

Meer informatie kan je vinden op de website van de Vlaamse Trainersschool via deze link.

5. Zet jouw sportorganisatie op de TOP-kaart en volg een TOP-vorming!

Laat zien dat jouw sportorganisatie tegen pesten is! Registreer je op de TOP-kaart en ga voluit voor een pestvrije sportomgeving! De TOP-actie wil letterlijk àlle sportorganisaties in Vlaanderen doen kleur bekennen. Welke kleur? Iedereen moet gaan voor geel! Geel is de kleur van een positieve vibe, van een optimistisch groepsgevoel, van plezier en van een constructieve sfeer. Van een sportorganisatie die vrij is van pesten.

In 2016 worden zes TOP-vormingen georganiseerd verspreid over Vlaanderen. Je komt er te weten hoe je een TOP-omgeving kan creëren en samen gaan we op zoek naar een positief antwoord op pestgedrag. De vorming staat stil bij wat pestgedrag is, hoe het ontstaat, wat de risicofactoren zijn, met welke gevolgen de gepeste kampt. Tijdens de vorming worden de zes laagdrempelige TOP-acties voorgesteld: bewustwording, positief groepsklimaat, aanspreekpunt en meldingsprocedure, gedragscode, thematraining en gepaste reactie.

Schrijf je snel in via deze link.