EJK-selectie

EJK-selectie

Opzet 2017 tot …

De selectiewerking van de afgelopen 10 jaar werd geëvalueerd. Het Vlaams Sportbestuur Synchro, Technisch Directeur Synchro en de selectietrainsters hebben beslist om voor de selectiewerking ná de miniemen focus te leggen op het behalen van EJK limieten en binnen deze context de beschikbare middelen te investeren in de zwemsters die kans maken mee deze limieten in 2018-2020-2022 te behalen.

Dit alles ook onder voorbehoud door goedkeuring Raad van Bestuur VZF i.f.v. beleidsplan 2017-2020.

Limiet solo en duet 2017: 138ptn.
Er kan voor België maar één solo en één duet worden ingeschreven, Waalse Synchro selectie werkt hier ook naartoe.

Trainsters: Jasmien Dumortier, Nathalie Van Heule, Kimberly Vyncke

EJK-selectiegroep

2000 - Dandois Aria - SKF
2000 - Samyn Loes - SKF
2000 - Vandorpe Marieke - SKF
2001 - Van De Plas Bo - WIOS
2001 - Wastijn Aube - WIOS
2001 - Gillemon Babette - KVO
2003 - Vanhamel Elise - AZSC
2003 - Samyn Hannah - SKF
2004 - Steurs Dina - RSCM
2005 - Vandewal Fien - BZK