EVS-beleid integreren in je club

U bent hier

EVS-beleid integreren in je club

1. Ethisch Management

In het kader van de overheidsopdracht omtrent Ethisch Verantwoord Sporten (EVS) die het Internationaal Centrum Ethiek in de Sport (ICES) uitvoert, werd samen met de Universiteit Gent (team sportmanagement) een brochure rond ethisch sportmanagement ontwikkeld.

Deze brochure 'Ethiek: ook in jouw sportorganisatie' is een handleiding om sportorganisaties een houvast, inzichten en tips mee te geven met het oog op een ethischer sportbeleid.
Hiermee wordt een bijdrage geleverd om van sport, en jeugdsport in het bijzonder, een positieve ervaring te maken waarbij iedereen zich optimaal kan ontplooien.

Jullie kunnen de brochure gratis downloaden op de website van ICES vzw via deze link.

De brochure en de opgemaakte werkdocumenten om dit EVS-beleidsplan te managen binnen uw clubwerking, kan je vinden via deze link.

2. Ethische criteria voor een sportief kwaliteitslabel

Meer lezen via deze link.

PRAKTIJKVOORBEELD - Ethisch Comité Kortrijkse Zwemkring (KZK)

Het installeren van een Ethisch Comité is een belangrijke stap op weg naar een ethisch sportklimaat in een sportorganisatie. “Binnen de eigenheid van KZK is het de taak en opdracht van het Ethisch Comité om onze werking in vraag te stellen en met constructieve voorstellen het ethisch beleid en de werking van onze club beter te maken.” Lees meer.