Mutualiteit - tegemoetkoming

Mutualiteit - tegemoetkoming

Verschillende mutualiteiten geven een tegemoetkoming aan alle jeugdige leden die sport beoefenen.
Iedere zwemmer die lid is bij een zwemclub aangesloten bij de Vlaamse Zwemfederatie (erkend door BLOSO) kan genieten van een terugbetaling!

Iedere mutualiteit heeft zijn eigenheid (verschillend per provincie/regio/kantoor) in het al of niet tegemoetkomen in het lidgeld van je zwemclub.

Informeer binnen je plaatselijk ziekenfondskantoor naar de formulieren en regels!
De tussenkomsten variëren sterk naargelang de verschillende mutualiteiten en de verschillende regio's in Vlaanderen.

Mutualiteiten die bijdragen in het lidgeld:

Vlaams & Neutraal Ziekenfonds
Christelijke Mutualiteit
Socialistische Mutualiteit
Liberale Mutualiteit
Onafhankelijk Ziekenfonds