Aanspreekpunt binnen federatie en club

Aanspreekpunt binnen federatie en club

Heeft jouw club al een API aangesteld?
Dit kan een bestuurslid, vrijwilliger, ouder,... zijn waarbij andere personen (lid, ouder, trainer, begeleider, vrijwilliger of andere betrokkene) in vertrouwen terecht kunnen met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

Meer info over het aanstellen van een club API?  Klik hier.

Duid de API ook aan in Assist. Zo krijgen wij als federatie zicht op wie de aangestelde club API’s zijn en kunnen we deze personen makkelijker bereiken.