Bestandsnaam wedstrijden Meet Manager

Bestandsnaam wedstrijden Meet Manager

Mededeling aan wie de resultaatverwerking van wedstrijden in Meet Manager op zich neemt.

Sommige clubs gebruiken in hun titel van de wedstrijd foute karakters. De tekens ‘ en “ mogen niet gebruikt worden in de titel. Deze geven een foutmelding bij het verwerken van de gezwommen A-tijden en Haaien en zorgen er voor dat deze verwerking niet kan gebeuren.

Gelieve deze karakters dus niet te gebruiken in de titel van de wedstrijd.