Directie VZF: beslissing raad van bestuur

Directie VZF: beslissing raad van bestuur

In opvolging van het stopzetten van de samenwerking met Algemeen Directeur Mike Sarrazijn, heeft de RvB een beslissing genomen over de interne structuur binnen de Vlaamse Zwemfederatie.

De RvB kiest ervoor om maximaal in te zetten op de realisatie van de strategische doelstellingen uit het beleidsplan, in vertrouwen en goede samenwerking met een tweekoppig directieteam bestaande uit Martine Vloeberghen en Koen Van Buggenhout.

Martine Vloeberghen is als Algemeen Directeur verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van de VZF, de administratie en de financiën.

Koen Van Buggenhout is als Technisch Directeur verantwoordelijk voor de sportieve werking en de topsportwerking binnen de VZF.

Het personeelsbeleid zal gevoerd worden door beide directieleden.

De vernieuwde functieomschrijvingen en bevoegdheidsverdelingen zullen, eens definitief, uiteraard opgenomen worden in het huishoudelijk reglement.

De Raad van Bestuur benadrukt het vertrouwen in het huidige VZF-team en garandeert op deze manier een continuïteit in de dienstverlening aan onze clubs en samenwerking met onze partners.