FSC: jurysamenstelling

FSC: jurysamenstelling

Alle aangeduide officials werden via e-mail verwittigd.
Een overzicht van de jurysamenstelling: