Opendeurdag Topsportschool zwemmen

Opendeurdag Topsportschool zwemmen

De opendeurdag van de Topsportschool zwemmen gaat door in Antwerpen op vrijdag 16/03/2018 van 14u00-17u00.
Inschrijven kan t.e.m. 14/03/2018 via koen.van.buggenhout@zwemfed.be.

De Topsportschool zwemmen biedt een volledig professionele omkadering en optimale trainingsfaciliteiten in Antwerpen voor meisjes vanaf de eerste graad en jongens vanaf de tweede graad. Dit alles wordt aangeboden in combinatie met een volwaardige schoolopleiding (ASO, TSO of BSO), erkend door het Ministerie van Onderwijs, en de mogelijkheid tot verblijf op internaat. We werken hiervoor samen met het Stedelijk Lyceum Topsport in Wilrijk en het internaat da Vinci in Edegem.

De theoretische opleiding omvat wekelijks 20-26 uur. Door de kleinere klassen en de intensievere studiebegeleiding worden de eindtermen aan een sneller tempo bereikt.

De zwemopleiding omvat wekelijks 12-20 uur zwemmen, progressief opgebouwd over de verschillende jaren, aangevuld met trainingen op het droge.
De Topsportschool voorziet in individuele begeleiding op studie- en op sportief vlak.

Heb jij de ambitie en de motivatie? Kom je dan informeren op de opendeurdag!

Klik hier voor meer info.