Oproep kandidaturen verkiezing Raad van Bestuur

Oproep kandidaturen verkiezing Raad van Bestuur

Volgende bestuursmandaten (functie) worden vacant: (2018 - 2022)

 • Bestuurder topsport
  Johnny Van der Straeten(DZO) tussentijds benoemd, stelt zich opnieuw kandidaat
 • Bestuurder financiën
  Tom Callewaert (GOLD) tussentijds benoemd, stelt zich opnieuw kandidaat
 • Bestuurder juridische zaken
  Laurent Samyn (BZC) tussentijds benoemd, stelt zich opnieuw kandidaat
 • Bestuurder recreatieve sportbeoefening
 • Bestuurder voor Ethisch Verantwoord Sporten (nieuw)

Om geldig verkozen te kunnen worden moet een kandidaat-bestuurder:

 • De leeftijd van 21 jaar bereikt hebben vóór datum van de verkiezing.
 • Over de burgerlijke en politieke rechten beschikken.
 • Behoren tot de Vlaamse taalgemeenschap.
 • Lid zijn van de Vlaamse Zwemfederatie.
 • Een passieve kennis hebben van de Franse en de Engelse taal.
 • Voldoen aan een bepaald profiel.
 • Kennis hebben van en/of affiniteit hebben met de gekozen functie en beschikken over persoonlijke ervaring en expertise in dit domein.

(Het specifiek takenpakket waaraan bestuurders moeten voldoen is opgenomen in het Huishoudelijk Reglement Hoofdstuk IV punt 7)

De kandidaatstelling moet schriftelijk voorgedragen worden door een aangesloten club waar hij/zij is aangesloten en gericht worden aan de Vlaamse Zwemfederatie (niet meer via de provinciale besturen), minstens één maand voor de Algemene Vergadering (24 maart 2018) en ondertekend zijn door de voorzitter en de secretaris van de club.
Zij dient te gebeuren per functie en moet vergezeld zijn van een curriculum vitae.
Enkel de geldig ingediende kandidaturen worden ter stemming voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

Voor meer informatie verwijzen we naar het Huishoudelijk Reglement van de Vlaamse Zwemfederatie.