Week van de Official: bedankt voor je inzet!

Week van de Official: bedankt voor je inzet!

Deze week vieren we de vierde editie van de Week van de Official (van 6 tot 14 oktober 2018).

Zonder officials én afgevaardigden zijn er geen sportwedstrijden! Zij zorgen er steeds voor dat we op een kwalitatieve manier aan sport kunnen doen en daarom willen we hen bedanken!

De aanwezigheid van een official/afgevaardigde wordt vaak als vanzelfsprekend gezien, maar toch zijn zij - net als de sporters en (andere) vrijwilligers binnen de sportclub - mensen met een passie voor sport die in hun vrije tijd paraat staan. Het is niet altijd gemakkelijk om deze taak op te nemen. Daarom geven we hen met plezier een duwtje in de rug én zeggen we een welgemeende dankjewel!

Toon tijdens de Week van de Official jouw appreciatie en laten we samen op deze manier ALLE officials én afgevaardigden in de kijker zetten!
Post via een reactie op onze Facebook-post een leuke of verrassende foto van een official en laat hem/haar zo kans maken op een mooie prijs! #bedanktscheids #bedanktjury