Synchroonzwemmen

U bent hier

Synchroonzwemmen

Juryoproep

Om de jurysamenstelling voor de wedstrijden te kunnen voorbereiden, wordt twee keer per jaar vanuit de Vlaamse Zwemfederatie een oproep gedaan naar de juryleden om online aan te geven op welke wedstrijden zij willen/kunnen fungeren. De bevestiging van aanduiding als jurylid wordt meegedeeld aan het jurylid per mail bij het vernemen van de getrokken figuren voorafgaand aan de wedstrijddatum. Overleg indien nodig even in jullie club zodat er op voldoende juryleden zijn opgegeven conform de reglementen.

Juryleden geven zich op via deze linkNieuw: ingegeven antwoorden kunnen steeds worden gewijzigd via dezelfde link.
Kalender wedstrijden via deze link.

Overzicht van reeds opgegeven juryleden via deze link

Formulieren juryleden

Fiches van de gangbare figuren - gebruikt tijdens de juryvergaderingen:

- Wedstrijdverslag (.doc): in te vullen na iedere wedstrijd door de hoofdscheidsrechter en op te sturen naar els@zwemfed.be
- Vergoedingsformulier hoofdscheidsrechter en wedstrijdsecretaris (.doc)
- Checklist hoofdscheidsrechter (.xls)

Vorming juryleden

Klik hier voor meer informatie over de verschillende niveau's, de toelatingsvoorwaarden enz.

Jurycursus D

Jaarlijks zal een jurycursus D worden georganiseerd bij voldoende kandidaten (minimum 8 à 10).
Kandidaten voor de cursus op zondag 3 december 2017 kunnen zich inschrijven via deze link.

Jurycursus C

Om de 2 jaar zal een jurycursus C worden georganiseerd bij voldoende kandidaten. Kandidaten geven zich op via deze link.
Volgende cursus start op zondag 5 maart 2017. Alle info over deze cursus via deze link

Jurycursus B

Om de 2 jaar zal een jurycursus B worden georganiseerd. Kandidaten geven zich op via deze link.

Examen A

Om de 2 jaar zal een examen A worden georganiseerd. Kandidaten geven zich op via deze link

Bestellen polo's

Klik hier voor meer info.

Bestellen scoreboeken

Een fungerend jurylid moet op iedere wedstrijd een scoreboek bij hebben. Je kan een aantal scoreboeken aankopen binnen de club of je eigen scoreboek aanschaffen.
Prijs per scoreboek: 25 euro.
Hoe bekomen? Stuur een mail naar synchroflanders@gmail.com met het aantal juryboeken dat je wenst. De scoreboeken worden op een wedstrijd of andere bijeenkomst bezorgd ná betaling op rekeningnummer IBAN: BE86 2900 1894 7050 van de Vlaamse Zwemfederatie met vermelding van 'Scoreboek synchroonzwemmen' en 'Naam en club’ van diegene aan wie het scoreboek moet worden bezorgd. Betalingsbewijs moet worden voorgelegd bij overhandiging van de scoreboeken.