Programma

Programma

Het programma van de BJ selectie op EJK gerechtigde leeftijd omvat twee tot drie trainingsstages, één tot twee internationale voorbereidingswedstrijden, twee momenten van beeldopname en analyse en twee tot drie lactaattesten.

Het programma van de BJ selectie na EJK gerechtigde leeftijd wordt samengesteld door de topsportcommissie zwemmen en loopt in grote lijnen gelijk met het programma van de elite.

Trainingsstages

Er zijn 2-3 trainingsstages per seizoen. Een trainingsstage duurt 7-14 dagen en omvat het volgende:

  • droogtrainingen
  • zwemtrainingen waarin zowel fysiologische aspecten als technische aspecten aan bod komen
  • stretching
  • intensievere begeleiding en opvolging van de zwemmers op één locatie (ondermeer door gestandaardiseerde testen)
  • theoretische sessies aangaande zwemtechniek, voeding en/of complexe mentale vaardigheden
  • alternatieve sporten en (spel)activiteiten

Internationale voorbereidingswedstrijden

De BJ selectie zal tijdens het seizoen deel nemen aan verschillende internationale voorbereidingswedstrijden, met als finale doelstelling presteren op het EJK, EK, WK en OS. De wedstrijden worden vastgelegd in functie van de seizoensplanning en worden tijdig gecommuniceerd aan alle betrokkenen.

Beeldopname en analyse

Zwemmers uit de BJ selectie op EJK gerechtigde leeftijd die trainen in de topsportschool zwemmen hebben onbeperkt toegang tot de beeldopname en analysemogelijkheden in het beeldopname en analysecentrum van de Vlaamse Zwemfederatie (SwimAnalytics).

Zwemmers uit de BJ selectie op EJK gerechtigde leeftijd die trainen in de thuissituatie krijgen de mogelijkheid om 2 maal per seizoen een uitgebreide analyse van hun zwemtechniek te laten uitvoeren door onze analist Stijn Corten in het beeldopname en analysecentrum van de Vlaamse Zwemfederatie. Eén analysemoment is vrij te boeken in functie van de eigen jaarplanning (meer info: www.swimanalytics.be), het ander moment wordt ingepland 2 weken voor aanvang van de paasstage.

Zwemmers uit de BJ selectie na EJK gerechtigde leeftijd hebben onbeperkt toegang tot de beeldopname en analysemogelijkheden in het beeldopname en analysecentrum van de Vlaamse Zwemfederatie (SwimAnalytics).

Lactaattesten

De BJ selectie zal tijdens het seizoen uitgenodigd worden voor deelname aan lactaattesten. De data van de lactaattesten worden vastgelegd in functie van de seizoensplanning en worden tijdig gecommuniceerd aan alle betrokkenen.

​Afspraken

Elke deelnemer volgt het volledige programma. Indien je niet aanwezig kan zijn op een activiteit verwittig je ten laatste 2 weken op voorhand de topsportcoördinator.

Enkel geattesteerde medische of familiale redenen wettigen een afwezigheid. Vanaf het moment dat een geselecteerde afwezig is, zonder geldige reden, zal hij/zij niet meer uitgenodigd worden voor de resterende activiteiten van het lopende seizoen.

Atleten uit de BJ selectie krijgen tweejaarlijks een uitrusting (trainingspak + T-shirts) die gedragen wordt op de activiteiten van de selectie wanneer dit wordt afgesproken. Wanneer een atleet vroegtijdig uit de selectie zou stappen wordt de uitrusting terug gegeven.

Elke deelnemer van de BJ selectie op EJK gerechtigde leeftijd houdt zich aan de richtlijnen uit de gedragscode jeugdzwemmers VZF. Deelname aan de activiteiten van de BJ betekent dat u akkoord gaat met deze afspraken.