Info

U bent hier

Info

Na de samenwerking in het kader van het prioriteitenbeleid van Minister Bert Anciaux in 2008  en de periode 2008-2012 zet de Vlaamse Zwemfederatie de G-werking voort samen met Parantee vzw voor de periode 2013-2016.

Integratiebeleid

De doelstelling van het integratiebeleid is het sportaanbod voor personen met een (fysieke, verstandelijke, visuele, auditieve en/of psychische) handicap te verruimen zodat elke sporter met een beperking kan kiezen waar en hoe hij/zij gaat sporten: in een handicapspecifieke club of in een reguliere club met een G-werking.

Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen het volledig geïntegreerd sporten, waarbij mensen met en zonder handicap sporten met en tegen elkaar (inclusief sporten) en het sporten van mensen met een handicap in een apart team of afdeling binnen de club, in een zgn. G-afdeling (exclusief sporten).

De Vlaamse Zwemfederatie vzw wil de sportparticipatie van personen met een handicap in de bij haar aangesloten sportclubs bevorderen. Hiervoor heeft VZF vzw een samenwerkingsverband afgesloten met Parantee vzw.

Parantee vzw is één van de 3 erkende Vlaamse G-sportfederaties, naast Recreas & Psylos.
Parantee vzw voorziet een aanbod voor alle sporters met een handicap, van recreatie- tot topsport.
Recreas is een recreatieve G-sportfederatie gelinkt aan de Socialistische Mutualiteiten. Psylos coördineert het aangepast sportaanbod voor personen met een psychische beperking.
Special Olympics Belgium is een nationale beweging, die jaarlijks de nationale Spelen organiseert voor personen met een verstandelijke handicap, op recreatief niveau.

Clubondersteuning

Clubs die hun deuren openstellen voor sporters met een beperking kunnen rekenen op ondersteuning vanuit de eigen federatie alsook op extra ondersteuning vanuit Parentee vzw, met name voor info, knowhow en promotie.

Info & contact

Heb je nog vragen, wens je ook een G-sportafdeling op te starten binnen je club? Of heeft jouw club reeds een aantal leden met een beperking en wil je dit verder uitbouwen?

Laat het ons weten. Wij helpen er graag aan mee!
VZF vzw: Gretl Vandamme - gretl.vandamme@zwemfed.be - www.zwemfed.be
Parantee vzw: Elien Moerman - integratie@parantee.be - www.parantee.be

Meer informatie en formulieren over:
- informatiefiche G-zwemmer
- nuttige links