Talenten

Talenten

Talenten 8-9-10-11 jaar

Talenttraining 20/05/2018 - Bloso Zwembad Hofstade

De Talentwerking 8-11 jaar werd doorgelicht en herwerkt om een betere aansluiting te krijgen bij de hogere selectiegroepen. Deze wordt gecoördineerd en opgevolgd door Leonie Cornielje (NL).

  • Informatie Talenttraining 20/05/2018 (.pdf)

De clubtrainers kunnen zwemsters °2007-2010 inschrijven die voldoen aan de omschreven "Profielschets Talent".
Inschrijvingen voor de Talenttraining moeten vóór 10/05/2018 binnen zijn.

Lees ook de algemene info (opzet Talentontwikkeling/selectiewerking VZF - Meerjarenopleidingsplan - Proeven e.d.)

Programma zwemsters:

  • Afspraak 08u45 aan de inkomhal van het zwembad
  • 09u00-10u30: testen in het water
  • 10u30-11u00: pauze
  • 11u00-12u30: training Talenten door Leonie
  • 12u30-13u30: pauze
  • 13u30-15u00: proeven op het droge in de sporthal

Programma voor de trainsters o.l.v. Leonie:

De trainster van de opgegeven zwemster wordt geacht aanwezig te zijn, zij zullen van Leonie toelichting krijgen over de opzet, wie zal weerhouden worden en opvolging.

  • 09u00-10u30: toelichting Trainers
  • 10u30-11u00: pauze
  • 11u00-12u30: training Talenten

De aanwezigheid van de trainer telt voor 3u mee binnen de permanente vorming.

Programma voor de jury:

Elke club moet juryleden afvaardigen pro rata het aantal deelnemende Talenten (1-3 deelneemsters = 1 jurylid / 4-6 = 2 juryleden enz.), bij voorkeur Jury C. Indien nodig wordt een jury C samen gezet met Jury D. Jury wordt geacht aanwezig te zijn tijdens de proeven op het droge in de sporthal en de testen in het water.

Kostprijs:

Voor de deelname aan een Talentdag zal per ingeschreven zwemster een bijdrage van 15€ worden aangerekend via clubfactuur (informeer je clubbestuur).

Volgende Talenttraining:

16/12/2018 – locatie nog te bepalen