Talenten

Talenten

Talentdagen synchroonzwemsters 8-9-10-11 jaar

Maandag 05/06/2017 (Pinkstermaandag) te Hofstade – Trainster Leonie Cornielje – Thema 'Extensies en vormspanning'
Zondag 17/12/2017 – te Hofstade

Talentdag 05/06/2017 - Bloso Zwembad Hofstade

Op deze vijfde Talentdag gaat Leonie Cornielje (NL) met de Talenten werken rond Extensies en VormspanningAan deze training zal weer een bijscholing gekoppeld worden.
Adres: Zwembad Bloso Hofstade, Zandstraat 3, 1981 Hofstade (de cafetaria van het zwembad is open tot 18u - Snacks zijn verkrijgbaar (croque en hot dogs) – ook eigen lunchpakket is mogelijk mits consumptie van drank).

Programma zwemsters:

Nog te bepalen. Volledige dag.

Meebrengen: zwemgerief, grote handdoek en losse kledij voor lenigheid.

Algemene informatie + proeven vind je onder algemene info selecties

Elke club moet juryleden afvaardigen pro rata het aantal deelnemers Talenten (1-3 deelneemsters = 1 jurylid / 4-6 = 2 juryleden enz.), bij voorkeur Jury C. Indien nodig wordt een jury C samen gezet met Jury D.
Jury wordt geacht aanwezig te zijn van 10u30 - 14u.

Elke club moet minimum 1 trainster afvaardigen met hun eigen Talenten (niet combineerbaar met jurylid!). Trainers die deze talentdag bijwonen krijgen hiervoor hun erkenning voor permanente vorming.

Programma voor de trainsters:

Nog te bepalen: sessie rond expressie en sessie rond extensies en vormspanning

Trainsters en juryleden moeten zich inschrijven via deze link.
Meebrengen: zwemgerief, grote handdoek en losse kledij voor lenigheid.

Doel

  1. De synchrozwemsters moeten reeds jonger worden opgevolgd en gescreend. Anders moet er bij de selectiewerking te veel op basisaspecten worden gewerkt tijdens stages en trainingen = tijdsverlies + te laat
  2. De informatie/kennis moet mee doorstromen naar de clubs = we trachten de trainers te betrekken op deze contactmomenten
  3. Vanuit deze talentpool wordt doorgestroomd naar de miniemen enz … waardoor op termijn de selectiedagen voor miniemen overbodig worden.
  4. Deze talentdagen kunnen ook opvolgmomenten zijn voor de andere selectieleden om te vermijden dat zwemsters op een aantal (basis)vaardigheden achteruit gaan door te grote tijdsperiode tussen de contactmomenten
  5. Het is aan de clubtrainster om samen met de zwemsters de testresultaten op te volgen en te werken aan de minpunten. Persoonlijke begeleiding van de VZF of selectietrainsters is niet mogelijk, vragen kunnen wel altijd worden gesteld.

Voorwaarden deelnemers

  1. 2017 = geboortejaren 2006-2007-2008-2009
  2. Brevet 3 behaald vóór de eerste talentdag van mei

Inhoud

  1. Clubs selecteren zelf hun zwemsters die aan de voorwaarden voldoen én met potentieel om naar het eerste scoutingsmoment (Pinksterweekend) in juni te komen. Niet noodzakelijk de oudsten, wel degenen met het meeste potentieel afhankelijk van de leeftijd. Het is aan de clubs om een degelijke 'voorselectie' te maken. 
  2. Proeven die de talenten moeten afleggen vind je via deze link. De zwemsters moeten uiteraard in staat zijn om deze af te leggen
  3. Na deze dag worden er een aantal 'geselecteerd' die verder gevolgd zullen worden, ook hier zal niet gekeken worden naar de leeftijd maar naar het potentieel talent i.f.v. de leeftijd.  Scouting zal gebeuren door buitenlandse coach en leden van het Sportbestuur en/of Technisch Directeur van de VZF

Kostprijs

Voor de deelname aan de Talentdag zal per ingeschreven zwemster een bijdrage van 5 euro worden aangerekend via clubfactuur (informeer je clubbestuur). Deelname trainsters is gratis.