Programma

Programma

Het programma omvat een startdag, contacttrainingen en centrale midweken. Tijdens deze activiteiten wordt er gewerkt rond diverse aspecten waaraan we belang hechten in de ontwikkeling van de jonge zwemmers (aanzet tot talentontwikkeling) en worden de zwemmers systematisch opgevolgd (talentidentificatie). Bovendien krijgen de zwemmers uit de FT selectie de mogelijkheid om 2 maal per seizoen aan een verlaagde prijs een uitgebreide analyse van hun zwemtechniek te laten uitvoeren.

Contacttrainingen

  Er zijn 4 contacttrainingen per seizoen. Een contacttraining duurt 4u30 en omvat het volgende:

  • een droogtraining
  • een theoretische sessie aangaande zwemtechniek
  • een zwemtraining waarin zowel fysiologische aspecten als technische aspecten aan bod komen
  • stretching

  Midweken

  Er zijn 2 centrale midweken per seizoen. Een midweek duurt 5 dagen en omvat naast de elementen uit de contacttrainingen het volgende:

  • intensievere begeleiding en opvolging van de zwemmers op één locatie (onder meer door gestandaardiseerde testen)
  • alternatieve sporten en (spel)activiteiten
  • workshops met ouders en/of trainers

  Beeldopname en analyse

  Zwemmers uit de FT selectie krijgen de mogelijkheid om 2 maal per seizoen aan 50% korting een uitgebreide analyse van hun zwemtechniek te laten uitvoeren door onze analist Stijn Corten in het beeldopname en analysecentrum van de Vlaamse Zwemfederatie. Deze analysemomenten zijn vrij te boeken in functie van de eigen jaarplanning (meer info: www.swimanalytics.be).

  Afspraken

  Elke deelnemer volgt in principe het volledige programma waarvoor hij/zij geselecteerd is. Indien je niet aanwezig kan zijn op een contactdag verwittig je op voorhand de FT-trainer(s). Indien je niet aanwezig kan zijn op een midweek verwittig je ten laatste 2 weken op voorhand de technisch directeur.

  Enkel geattesteerde medische of familiale redenen wettigen een afwezigheid. Vanaf het moment dat een geselecteerde tweemaal afwezig is, zonder geldige reden, zal er contact opgenomen worden. Indien er een derde ongeldige afwezigheid volgt, zal de geselecteerde niet meer uitgenodigd worden voor de resterende FT-activiteiten van het lopende seizoen.

  We verwachten een positieve attitude van de geselecteerden. Elke FT-activiteit waaraan wordt deel genomen moet voor de volledige duur van de activiteit gevolgd worden.