Vrijstellingsattesten voor reguliere competitiewedstrijden

Vrijstellingsattesten voor reguliere competitiewedstrijden

‘G-informatiefiche G-zwemmer ‘ voor reguliere competitiewedstrijden

Zwemmers met een handicap kunnen deelnemen aan reguliere competitiewedstrijden van de Vlaamse Zwemfederatie als zij voldoen aan de volgende procedure ( G-informatiefiche G-zwemmer verplicht vanaf 1 september 2016):

STAP 1: Lidmaatschap en competitievergunning VZF

Elke G-zwemmer die wil deelnemen aan VZF competitiewedstrijden dient aangesloten te zijn bij een VZF-club en in het bezit te zijn van een competitievergunning. Ook Parantee-leden die aan deze competities wensen deel te nemen, dienen dus voorafgaand aan de wedstrijd, bij een VZF-club aan te sluiten.

STAP 2: Classificatie/sportklasse Parantee

De G-zwemmer stuurt Parantee een aanvraag tot classificatie via classificatie@parantee.be. Klik hier voor meer info. Na het doorlopen van de classificatieprocedure ontvangt de G-zwemmer via een bevestigingsbrief de toegekende sportklasse en uitzonderingsregels* voor de verschillende zwemstijlen. Parantee stuurt deze bevestigingsbrief ook door naar secretaris@zwemfedwvl.be.

STAP 3: Informatiefiche G-zwemmer VZF

De G-zwemmer/club vraagt bij VZF een 'Informatiefiche G-zwemmer' aan via secretaris@zwemfedwvl.be met vermelding van onderstaande gegevens:

  • digitale pasfoto
  • geboortedatum
  • telefoonnummer of GSM nummer ouder/trainer
  • CV-nummer VZF

STAP 4: Werkwijze op competitiewedstrijd

De clubafgevaardigde van de G-zwemmer is verantwoordelijk om een kopie van de 'Informatiefiche G-zwemmer' voor aanvang van de wedstrijd te bezorgen aan het jurysecretariaat of aan de kamprechter. Wanneer de G-zwemmer recht heeft op assistentie zal dit eveneens op de 'Informatiefiche G-zwemmer' zij hernomen. Na de wedstrijd kan de fiche terug opgehaald worden.

Alle uitzonderingsregels staan uitvoerig beschreven in het zwemreglement. Organisatoren en officials beschikken over een steekkaart waarop alle regels beknopt zijn samengevat.

De procedure is ook te raadplegen op volgende website.