Vrijwilligersvergoeding

Vrijwilligersvergoeding

Een organisatie kan haar vrijwilligers op forfaitaire basis vergoeden. Dat wordt voorlopig geregeld door een omzendbrief van 5 maart 1999 van het ministerie van Financiën, waardoor vrijwilligers uit alle sectoren niet belast worden als de kostenvergoeding niet hoger is dan de toegelaten maxima.

Meer info: www.vrijwilligerswerk.be.

Ook de vergoeding voor officials is conform de vrijwilligerswetgeving. Aangezien voor veel federaties de wettelijk toegelaten vergoeding voor scheidsrechters en officiëlen niet volstaat en deze bij sommige andere federaties hoger ligt (wettelijk), hebben wij zowel bij de Vlaamse Sportfederatie (koepel van alle federaties) als bij het Kabinet Anciaux gevraagd om iets te ondernemen om deze ongelijkheid die nu nog bestaat tussen de federaties weg te werken. Meer info volgt.