Competitiebrevetten

U bent hier

Competitiebrevetten

Artistieke zwembrevetten van de Vlaamse Zwemfederatie

 • Zeemeerminbrevet = initiatiebrevet (in opmaak)
 • Recreabrevet = voor recreatieve sporters en deelnemers aan Recreatieve Artistieke zwemmeetings
 • Competitiebrevetten 1-2-3 = moeten worden afgelegd alvorens men een competitievergunning kan aanvragen (uitgezonderd masters)

Competitiebrevetten

Downloads

Overzicht wijzigingen 01/01/2018 (.pdf)

proeven

afnameformulieren

brevetten

brevet 1 (.pdf)

brevet 1 (.pdf)

brevet 1 (2 per A4) (.pdf)

brevet 2 (.pdf)

brevet 2 (.pdf)

brevet 2 (2 per A4) (.pdf)

brevet 3 (.pdf)

brevet 3 (.pdf)

brevet 3 (2 per A4) (.pdf)

Lijst met geregistreerde brevetten - (.xls) - tot 31/12/2015

Lijst met geregistreerde brevetten vanaf 01/01/2016 - link

Weblink voor officiële registratie brevetafname door juryleden: klik hier.  (enkel nodig indien men competitievergunning wil aanvragen - zie verder)
Registratieformulier voor juryleden (.doc)

Brevettendagen

Clubs die brevettendagen organiseren, geven hun data tijdig door aan de VZF om op de kalender te zetten.
Aan de inschrijvende clubs, hou wel rekening met volgende:

 • 2 weken op voorhand inschrijven
 • Per 4 meisjes één begeleider voorzien
 • Per 8 meisjes één jurylid D voorzien
 • Indien brevet 3 wordt afgenomen jury C mee opgeven
 • Per brevet de namen opgeven van de zwemsters

Doel van deze brevetten

Beginnende artistieke zwem(m)(st)ers hebben een bepaalde technische vaardigheid nodig, die hen toelaat de basisfiguren van het artistiek zwemmen uit te kunnen voeren.

Het brevettensysteem is enerzijds een gids om beginnende zwem(m)(st)ers en hun trainsters te helpen bij het aanleren van deze basisvaardigheden. Anderzijds test het ook de vooruitgang van de zwem(m)(st)ers.

Sporters die aan competitie willen doen moeten alle drie de brevetten behaald hebben. Dit geldt niet voor masters, zie verder voor meer info.

Onderdelen van de brevetten

De brevetten zijn verdeeld in 3 graden. De brevetten moeten in oplopende volgorde behaald worden. Een zwem(m)(st)er kan het brevet 2 niet halen zolang ze brevet 1 niet heeft enz... Na het 3de brevet is de zwem(m)(st)er in staat om miniemenfiguren (volgens de FINA-regelgeving) adequaat uit te voeren.

Elk brevet bestaat uit verschillende onderdelen:

 • grondoefeningen
 • zwemtechniek/conditie
 • apnee
 • eggbeaten en Body boost
 • basispositie
 • verplaatsing door middel van wrikbewegingen
 • figuur
 • routine

Om het derde brevet te behalen moet de zwemster ook een routine zonder muziek zwemmen waarin 9 verplichte elementen opgenomen zijn.

De verschillende onderdelen worden beoordeeld als:

 • Geslaagd (G)
 • Aan Werken (AW)
 • Niet Geslaagd (NG)

Voor elke proef zijn er 3 doelen. Zijn er 3 doelen behaald, dan is de zwemster geslaagd voor de betreffende proef. Zijn er slechts 2 doelen behaald is het ‘aan werken' voor betreffende proef. Bij 1 of geen doelen behaald, is men niet geslaagd voor de betreffende proef.

Om geslaagd te zijn voor een brevet, mag de zwemster maximaal 3x proeven NIET GESLAAGD behalen m.a.w. een kandidaat die voor 4 onderdelen niet geslaagd is, krijgt het brevet niet.

Wie kan brevetten afnemen en ondertekenen?

Iedereen kan in praktijk de brevetten afnemen, ook de trainsters of competitiezwemsters artistiek zwemmen.

Voor officiële registratie bij de Vlaamse Zwemfederatie om een competitievergunning te kunnen aanvragen moet echter volgende procedure worden gevolgd:

Brevet 1 moet worden afgenomen door minstens één jurylid, lid van de Vlaamse Zwemfederatie, van eender welke club en niveau en op eender welke locatie.

Brevet 2 moet worden afgenomen door minstens één jurylid, lid van de Vlaamse Zwemfederatie, van eender welke niveau en op eender welke locatie, die echter geen lid is van de organiserende club. Het jurylid dat geen lid is van de organiserende club tekent het brevet af en registreert dit online.

Brevet 3 moet worden afgenomen door minstens twee juryleden, lid van de Vlaamse Zwemfederatie, waarvan 1 jurylid minimum C is én geen lid is van de organiserende club. De twee juryleden tekenen het brevet af. Het is de C-jury die de registratie moet doen!

Wie bestelt de brevetten en hoe?

De brevetten kan je zelf downloaden en afprinten (2 brevetten op 1 A4) - zie bij 'downloads'.

Praktische organisatie afname brevetten

Klik hier voor een voorbeeld draaiboek van een brevettendag.

Clubs staan zelf in voor de organisatie van de afname van brevetten. Men is vrij om hiervoor met verschillende clubs samen te werken

De organiserende club moet zorgen voor de nodige beoordelingsformulieren om de proeven te jureren, de brevetten en voldoende mensen voor de administratie. De organiserende club zorgt ook voor het nodige materiaal zoals zwemplanken, flessen,...

De clubs moeten voor officiële registratie zelf de vereiste jury voorzien (zie boven).

Administratieve afhandeling door de juryleden voor officiële registratie bij de Vlaamse Zwemfederatie

Het jurylid dat de brevetten heeft ondertekend (zie boven) moet via deze link binnen de 2 dagen de namen van de leden die hun brevet behaalden (= geslaagd en ondertekend) registreren. We raden alle juryleden, die brevetten afnemen, aan persoonlijk de lijst bij te houden van de brevetten die je hebt ondertekend! Zie boven bij 'downloads'.

Opgelet: de geregistreerde zwemsters moeten ook aangesloten zijn bij de VZF als niet-vergunninghouder. De VZF zal hierop toezien.

Aanvraag competitievergunning bij de VZF

De Vlaamse Zwemfederatie levert pas een nieuwe competitievergunning af als de 3 brevetten zijn geregistreerd. Dit geldt tot en met de leeftijd van de senioren. Van zodra je de leeftijd van Masters Artistiek zwemmen hebt bereikt, is dit niet meer verplicht m.a.w. vanaf 1 januari, in het jaar dat je 20 wordt, kan je een competitievergunning voor de sporttak artistiek zwemmen aanvragen zonder voorafgaande brevetafnames. Zij die vóór de invoering van de brevetten (1 januari 2013) reeds een competitievergunning bij de Vlaamse Zwemfederatie hadden, kunnen steeds terug een competitievergunning aanvragen zonder dat er brevetten worden afgenomen/geregistreerd. Zij die reeds een competitievergunning hadden bij de Waalse Federatie FFBN of in het buitenland, moeten ook geen brevetten kunnen voorleggen. Vermeld dit wel duidelijk bij de aanvraag van de competitievergunning en laad een bewijs op.