Polissen

U bent hier

Polissen

1. LEDEN SPORTBEOEFENAARS die deelnemen aan de zwemsportactiviteiten

1. Verzekering bij de federatie

Wanneer je als lid bij één van onze clubs aansluit en ook bij de Vlaamse Zwemfederatie geregistreerd staat, dan ben je verzekerd tegen zwemsportongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Hiervoor heeft de Vlaamse Zwemfederatie met de verzekeringsmaatschappij N.V. Arena, verzekeringspolissen afgesloten:

  • Lichamelijke ongevallen (polisnummer 1.102.170A)
  • Burgerlijke aansprakelijkheid (polisnummer 1.102.171A)

Deze verzekeringen gelden dus enkel voor die hoofdsportactiviteiten die rechtstreeks verband houden met onze zwemsport en die georganiseerd worden door de Vlaamse Zwemfederatie en/of haar aangesloten clubs, zoals competitie, trainingen, vriendschappelijke ontmoetingen, recreatieve sportbeoefening en vergaderingen die door de federatie beheerd worden en met haar toestemming door de aangesloten club voor de leden worden ingericht.

Alle aangesloten leden die geregistreerd zijn bij de Vlaamse Zwemfederatie zijn automatisch verzekerd als vrijwillige helpers (L.O.+ B.A.) via de federale polis.

Ze geldt tevens voor de ongevallen die zich zouden voordoen op de weg van huis naar deze activiteiten en terug, tijdens verplaatsingen te voet of met gelijk welk vervoermiddel. Ze geldt zowel voor binnen- als buitenland.

» FAQ

2. Welke zijn de verzekerde waarborgen?

  • overzicht verzekerde waarborgen (.pdf)

» FAQ

3. Wat verstaat men onder het begrip 'ongeval'?

Onder 'ongeval' wordt verstaan : een plotse gebeurtenis waarvan de oorzaak of een van de oorzaken buiten het organisme van het slachtoffer ligt en die een lichamelijk letsel tot gevolg heeft.

4. Wat moet je doen bij een ongeval?

Procedure voor aangifte en schadebetaling. We zetten de te volgen stappen op een rijtje:

Klik hier voor het aangifteformulier (B.A.).
Klik hier voor het aangifteformulier (L.O.).
Klik hier voor het aangifteformulier (L.O.) (eng).

  • Een verzekerde kwetst zich tijdens een activiteit. Het slachtoffer meldt het schadegeval aan zijn club ( trainer/secretaris). Speciale aangifteformulieren zijn verkrijgbaar op het clubsecretariaat, op de federatie of kunnen van het net gedownload worden www.arena-nv.be. Gelieve samen met de clubsecretaris de vragen in te vullen.
  • Met het ongevalsaangifteformulier stap je naar de dokter, die het medisch getuigschrift deel uitmakend van het formulier dient in te vullen.
  • De clubsecretaris stuurt het ongevalaangifteformulier eerst naar de Vlaamse Zwemfederatie - Burg. Maenhautstraat 100-102, 9820 Merelbeke en dit binnen de 8 werkdagen na het ongeval.
  • Na controle maakt de Vlaamse Zwemfederatie dit over aan onze verzekeringsmaatschappij NV Arena die u binnen de vijf dagen een ontvangstmelding opstuurt met alle nodige informatie en uw dossiernummer.
  • Alle bijkomende onkostennota's kan U best onmiddellijk overmaken aan NV ARENA. Wanneer uw dossier volledig is, kan tot vergoeding worden overgaan.
  • Indien er ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces zouden zijn, moet u deze onmiddellijk melden aan NV Arena om een zo vlot mogelijke regeling van het dossier te kunnen waarborgen.

2. NIET-LEDEN SPORTBEOEFENAARS die deelnemen aan de zwemsportactiviteiten (sportpromotioneel karakter)

Onderstaande formulieren moeten naar N.V. Arena

  doelgroep duurtijd premie verzekering wat moet je doen?
'PACO'-zwemfeesten Niet-leden die deelnemen aan recreatieve 'SPLASH'-zwemfeesten voor 6- tot 10-jarigen volgens de richtlijnen van de Vlaamse Zwemfederatie. per zwemfeest 0,25 euro per persoon dekking voor L.O. + B.A. formulier verzekeringsaangifte
'PACO-zwemfeesten'
invullen en opsturen naar N.V. Arena
recreatieve wedstrijden Niet-leden die deelnemen aan recreatieve wedstrijden onder de organisatie van de clubs van de Vlaamse Zwemfederatie.
Hieronder behoren ook zwemjoggings van het Open Water.
per wedstrijd 0,25 euro per persoon deking voor L.O. + B.A. formulier verzekeringsaangifte
'recreatieve wedstrijden'
invullen en opsturen naar N.V. Arena

Onderstaande formulieren moeten naar de Vlaamse Zwemfederatie

  doelgroep duurtijd premie verzekering wat moet je doen?
proeflessen (opendeurdag) Niet-leden die onze sport helemaal niet kennen, maar wel eens wensen te proeven. Na de kennismaking dienen ze te beslissen of ze lid worden of niet. 3x in dezelfde maand gratis dekking voor L.O. + B.A. formulier verzekeringsaangifte 'proeflessen' invullen en opsturen naar de Vlaamse Zwemfederatie
initiatie
zwemlessen
Niet-leden
Elke club heeft recht op slechts één reeks van 5 initiatielessen uit onderstaand aanbod:
babyzwemmen - kleuterzwemmen - watergewenning - zwemlessen - aquafitness - zwangerschapszwemmen - volwassenzwemmen - seniorenzwemmen - overlevingszwemmen
5x lessen per sportseizoen gratis dekking voor L.O. + B.A. formulier verzekeringsaangifte
'initiatielessen'
invullen en opsturen naar de Vlaamse Zwemfederatie
baby
zwemlessen
 Niet-leden
- deelnemende baby
- begeleider (één vande ouders- moet apart geregistreerd worden als NV-lid van de VZF
10x lessen per sportseizoen gratis dekking voor L.O. + B.A. formulier verzekeringsaangifte
'babyzwemlessen'
invullen en opsturen naar de Vlaamse Zwemfederatie

» FAQ

3. Andere risico's

De aangesloten clubs van de Vlaamse Zwemfederatie kunnen in het belang van hun clubbestuurders en de reizen die de club met zijn leden onderneemt ook nog onderstaande polissen afsluiten aan voordelige tarieven.

1. Aansprakelijkheid bestuurders V.Z.W. (B.A. - bestuurders)

Een nuttige dekking voor VZW's die hun bestuurders waarborgt voor de financiële gevolgen van elke aansprakelijkheidsvordering die tegen hen wordt ingesteld.
Dit kan via N.V. Arena aan een voordelig tarief.

formulier

2. Reis- en reisbijstandsverzekering (Travelpolis)

Clubs kunnen ook een reisverzekering afsluiten voor hun leden.
Reisbijstandverzekering met o.m. repatriëring, behandelingskosten ter plaatse bij ziekte en ongeval, met inbegrip van ongevallen overkomen tijdens het in het buitenland beoefenen van de federale- of clubsportactiviteiten.
Dit kan via N.V. Arena aan een voordelig tarief.

formulier
info

3. Hogere waarborgen

Clubs kunnen voor de clubleden hogere waarborgen afsluiten dan deze voorzien in onze polissen.

formulier

» FAQ

4. Het inrichten van andere sporten dan de hoofdsportactiviteit

Is uw club ooit van plan om naast de pure zwemsportactiviteiten nu ook andere sport - nevenactiviteiten (vb. mountainbiken, sportkampen met andere sportactiviteiten...)in te richten, dan kan dit, maar hiervoor gebruikt u het verzekeringsformulier 'TIJDELIJKE RISICO'S , het inrichten van andere sporten'.

» FAQ

5. De organisatie van activiteiten die niets met sport te maken hebben (BBQ, quiz, fuif, spaghetti-avond, koekjesverkoop,...).
Het verzekeren van vrijwillige helpers (bv. ouders en begeleiders die kinderen vervoeren,...)

Formulier 'TIJDELIJKE RISICO'S, het inrichten van niet-sportactiviteiten/het verzekeren van de helpers niet-leden' (.pdf)

Voor alle duidelijkheid:
De aangesloten leden die geregistreerd zijn bij de Vlaamse Zwemfederatie zijn automatisch verzekerd als vrijwillige helpers (L.O.+B.A.) via de federale polis. De optie waarvan sprake hieronder is dus voor de niet-leden die door uw club worden ingezet als pure vrijwillige helpers.

Op jaarbasis
Aangezien clubs wel meerdere niet-sportactiviteiten organiseren en dus veelvuldig moeten beroep doen op veel vrijwilligers niet-leden, bestaat de angst om dit te vergeten aan te geven en zo in de problemen te komen. Om dus niet telkens per activiteit verzekeringspapieren te moeten invullen, werd door de clubs gevraagd een formule uit te dokteren op jaarbasis.
Ook hier biedt N.V. Arena een gepaste optie aan een bijzonder lage premie voor:
a) B.A. organisatie niet-sportactiviteiten : 65.00 euro ( Lasten en kosten inbegrepen) per club voor een gans jaar en zonder enige beperking in aantal activiteiten.
b) Een optie om 'vrijwillige helpers niet-leden' per club op jaarbasis te onderschrijven en dit met een minimum aan administratie.
Gebruik hiervoor het intekenformulier 'COMFORT POLIS' opties B.A. /L.O.

» FAQ

6. Meer info

N.V. Arena
Nerviërslaan 85 bus 2
1040 Brussel

 arena@arena-nv.be

02 512 03 04
02 512 70 94

www.arena-nv.be