Zwemmen

U bent hier

Zwemmen

Inschrijvingen voor alle kampioenschappen dienen gemaild te worden naar Pascale Verbauwen via pascale.verbauwen@zwemfed.be.

Flanders Swimming Cup

18 januari - 19 januari 2020

Vlaamse Jeugd Kampioenschappen Zwemmen

7 februari - 8 februari - 9 februari 2020

Vlaamse Kampioenschappen 14+ meisjes/15+ jongens

21 februari - 22 februari - 23 februari 2020

Vlaams Zomercriterium

10 juli - 11 juli - 12 juli 2020

De wedstrijdconcepten van de Vlaamse Jeugdkampioenschappen (VJK), de Vlaamse Kampioenschappen (VK) en de Flanders Swimming Cup (FSC) zijn herbekeken.

We willen de geest van de kampioenschappen terugbrengen door vanaf de VK te werken met reeksen en finales, waarbij er in de finales voor de podia gestreden wordt. Tevens willen we dat de leeftijdscategorieën aansluiten bij de Europese leeftijdscategorieën.

Vanaf 2020 zullen we werken met de leeftijdscategorieën in onderstaande tabel voor de Vlaamse (jeugd)kampioenschappen. Er wordt een volledig kalenderjaar in een bepaalde leeftijdscategorie gezwommen. De aangeduide leeftijdscategorie is de leeftijd die de zwemmers hebben op 31 december van het kalenderjaar in kwestie.

Categorie

 

Meisjes

Jongens

Kampioenschap

9 jaar

9 jaar

n.v.t.

10 jaar

10 jaar

11 jaar

11 jaar

VJK

12 jaar

12 jaar

13 jaar

13 jaar

 

14 jaar

14 jaar

15 jaar

VK

15 jaar

16 jaar

16 jaar

17 jaar

17 jaar

18 jaar

18 jaar +

19 jaar +

 

72u afmeldingen (herziening 2016)

Klik hier voor meer info.

Attesten en forfaits

De medische attesten en forfaitboetes zijn afgeschaft.

Zwemmers die afwezig zijn op een wedstrijd, worden in de uitslag opgenomen met de vermelding ‘FF’. Ze worden niet beboet. Het aantal individueel ingeschreven zwemmers op de uiterste inschrijfdatum bepaalt het te betalen startgeld en het aantal te leveren officials.

Nieuwe versie voorprogramma

Om dubbel werk bij het opstellen van een voorprogramma te vermijden, werd het sjabloon van het voorprogramma geïntegreerd in Meet Manager. Vanaf de volgende update van Meet Manager is het mogelijk om het voorprogramma als rapport te genereren.

Als organisator maak je voortaan je wedstrijd aan in Meet Manager. Je vervolledigt het rapport van Meet Manager en stuurt het ter goedkeuring naar de verantwoordelijke binnen de provincie.

Meer info over de procedure om het programma te laten goedkeuren? Klik hier.

Aanmelden voor de wedstrijd

Op het jurysecretariaat ligt een lijst met de namen van alle afgevaardigden. Elke afgevaardigde moet zich voor de start van de wedstrijd persoonlijk aanmelden op het secretariaat.

De afgevaardigde wordt verondersteld aanwezig te zijn gedurende de ganse wedstrijd. Hij/zij kan zich laten vervangen. Bij een vervanging wordt de naam van de nieuwe afgevaardigde aan het secretariaat doorgegeven.

Officials moeten zich ten laatste 45 minuten voor de aanvang van de wedstrijd bij de kamprechter melden.