Wedstrijdorganisatie

U bent hier

Wedstrijdorganisatie

Aan welke vereisten een competitiewedstrijd zwemmen (waaronder ook Masterwedstrijden) moet voldoen, staat in het Sportreglement Zwemmen.

Wij geven een kort overzicht van de administratieve verplichtingen.

SPLASH-wedstrijdprogramma

Voor het verwerken van de resultaten moet gebruik gemaakt worden van het SPLASH-wedstrijdprogramma.

Laten goedkeuren van het voorprogramma

De procedure staat ook in het Sportreglement Zwemmen, maar werd onlangs herzien.

Doorsturen resultaten

Het is heel belangrijk dat de organiserende club tijdig de resultaten doorstuurt voor verdere verwerking.
Klik hier voor meer info.

Wat bij fouten in de resultaten

Binnen één week na competitie: contact opnemen met de organiserende club. De organiserende club verbetert de fout, stuurt de nieuwe resultaten door naar het portaal én stuurt een mail naar pascale.verbauwen@zwemfed.be met toelichting van de verbetering (vermeld o.a. naam en voornaam, CV-nummer, wedstrijdnummer en omschrijving, foutieve en verbeterde tijd)
Na meer dan één week na competitie: melden aan pascale.verbauwen@zwemfed.be.

Afmetingen en homologatie zwembaden

Officiële zwemwedstrijden in België mogen enkel doorgaan in zwembaden die gehomologeerd zijn.
Indien een zwembad niet gehomologeerd is kunnen de tijden die worden gezwommen niet erkend worden als officiële tijden.

  • brochure afmetingen zwembaden competitiezwemmen