Officials

Opmerkingen

  • De Flanders Swimming Cup is een FINA erkende wedstrijd met uitstraling. Daarom vragen wij dat onze officials de gepaste kledij voorzien, waarbij wij verwachten dat zij zich aanmelden met een witte lange broek. De witte official T-shirt wordt door de organisatie voorzien. Deze worden bij aankomst in de kelder van de Wezenberg uitgedeeld.

  • Bij de inschrijvingen moet volgende informatie worden doorgegeven: naam en CV-nummer van de officials alsook de dag dat ze kunnen fungeren

  • Officials moeten een HELE DAG fungeren

  • Het aantal officials per sessie moet conform zijn met het aantal zwemmers voor diezelfde sessie (aantal volgens de geldende reglementering of zie pag. 41/51 van de FINA/VZF sportreglementen). De boetes voor “tekort” aan officials wordt berekend per sessie.

  • De hoofdjury telt NIET mee als een fungerende official.

  • De officials welke effectief dienen te fungeren, zullen persoonlijk verwittigd worden over hun aanduiding, dit bericht zal gelden als toegangsbewijs voor heel het weekend.

  • Indien officials afzeggen op het laatste moment, moet de club of de official zelf voor vervanging zorgen. 

  • Clubs welke geen of onvoldoende officials opgeven zullen beboet worden volgens de geldende normen (boete wordt gerekend per dag).