Belangrijke mededeling i.v.m. de inschrijvingen voor BK 25M 2019

Belangrijke mededeling i.v.m. de inschrijvingen voor BK 25M 2019

De clubs worden eraan herinnerd dat de inschrijvingen voor het BK 25M 2019 naast de Lenex-file en de lijst 'overzicht op namen' ook de namenlijst moet meegestuurd worden.

Op de namenlijst moeten ook de namen voorkomen van de officials, afgevaardigde en trainer(s).

Voor de clubs die hiermee moeilijkheden ondervinden, verwijzen we graag door naar volgende handleiding.
Officials die op vrijwillige basis wensen te fungeren en waarvan hun club NIET deelneemt aan de Kampioenschappen dienen de vraag te richten aan hun club om hen op die wijze op te geven.