Draaiboek heropstart trainingen zwemsporten

Draaiboek heropstart trainingen zwemsporten

Vanaf het ogenblik dat de Nationale Veiligheidsraad de heropstart van sportactiviteiten binnen een clubcontext van zwemsportverenigingen toestaat, dringen wij als Vlaamse Zwemfederatie aan dat onze clubs, trainers, zwemmers en spelers hier zo snel mogelijk gebruik van kunnen maken. Daarbij dienen de regels van ‘social distancing’ en persoonlijke hygiëne absoluut gerespecteerd te worden. Het protocol voor de heropstart van de clubwerking zal gefaseerd en verantwoord verlopen waarbij wordt gerekend op de burgerplicht van alle betrokken partijen om de richtlijnen gedisciplineerd na te leven.

Wij hebben een gefaseerde aanpak voor het heropstarten van de clubtrainingen uitgewerkt, middels een draaiboek (update 28/05/2020, 17u30) waarmee u concreet mee aan de slag kan gaan binnen uw clubwerking in overleg met uw zwembaduitbater. Indien de Nationale Veiligheidsraad of uw lokale overheid striktere regels vragen dan wij uitgewerkt hebben, hebben deze voorrang op dit draaiboek.