Info Corona/COVID-19 virus, 12 maart 2020 Vlaamse Zwemfederatie

Info Corona/COVID-19 virus, 12 maart 2020 Vlaamse Zwemfederatie

De Vlaamse Zwemfederatie neemt de situatie met het Coronavirus ernstig en volgt de ontwikkelingen op de voet op. Sinds dinsdag 10 maart gelden er nieuwe richtlijnen voor de hele bevolking. Die gaan verder dan de bestaande individuele hygiënische voorzorgsmaatregelen waarbij de federale overheid kwetsbare groepen wil beschermen en met de juiste zorg omringen.

De algemene richtlijnen zijn: vermijd situaties waarbij veel mensen samenkomen en verminder contacten tussen een mogelijk besmet persoon en gezonde personen. Volgens virologen is het belangrijk dat er nu wordt ingegrepen om verdere verspreiding een halt toe te roepen.
Volksgezondheid en het algemeen belang zijn voor de Vlaamse Zwemfederatie kernwaarden. Onze sporters en hun gezondheid staan centraal. Daarom hebben we deze ochtend een aantal beslissingen genomen voor alle zwemsportdisciplines.

Wat houdt dit concreet in voor onze clubs en de zwemmers?

Tot en met 31 maart adviseren we de clubs dat ze zich beperken tot hun kerntaak: het organiseren van zwemlessen en trainingen en de daarmee samenhangende essentiële taken. Hier blijven de eerder gecommuniceerde preventieve maatregelen van de overheid van kracht. Er is overigens geen bewijs dat COVID-19 zich via zwembadwater verspreidt, wel integendeel (chloor is een inactiverende stof).

We adviseren stellig om wedstrijden of andere clubactiviteiten waarbij veel mensen samenkomen te annuleren of te verdagen. Als wedstrijdorganisatoren er na overleg met het lokaal bestuur voor opteren om de wedstrijd alsnog te laten plaatsvinden, dan vragen wij om een minimum aan officials in te zetten, de wedstrijd achter gesloten deuren te laten plaatsvinden en alle voorschriften van de (lokale) overheid op te volgen.

Wat betekenen deze richtlijnen voor de organisaties van de Vlaamse Zwemfederatie?

De Vlaamse Zwemfederatie heeft beslist om:

  • De algemene vergadering van 21 maart te annuleren en te verplaatsen naar 6 juni.
  • De clinic voor ouders tijdens de jeugdselectie Future Team van 21 maart te annuleren. De activiteit voor de geselecteerden gaat wel door, conform de richtlijnen over trainingen.
  • De opendeurdag van de Topsportschool zwemmen van 27 maart te verplaatsen naar een later te bepalen datum.

We volgen de situatie nauwgezet op en communiceren opnieuw van zodra de richtlijnen of adviezen zouden worden gewijzigd.

Meer informatie?

Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be
Martine Vloeberghen, 0474/75.40.08

Afbeelding: geen infectierisico via zwembadwater.