Info Corona/COVID-19 virus, 16 maart 2020 Vlaamse Zwemfederatie

Info Corona/COVID-19 virus, 16 maart 2020 Vlaamse Zwemfederatie

De Vlaamse Zwemfederatie roept op om de hygiënische maatregelen van de gezondheidsautoriteiten strikt te volgen. Iedereen kan zodoende haar/zijn bijdrage leveren in de strijd tegen het coronavirus. Enerzijds om de verspreiding van het virus te vertragen en anderzijds om de kwetsbare personen in ons land te beschermen.

Op heden zijn vanwege de overheid alle sportieve activiteiten geannuleerd tot en met 3 april. Sporten is en blijft wel gezond, op voorwaarde dat je afstand bewaart en alle hygiënische maatregelen respecteert. We raden iedereen die gezond is aan om individueel te (blijven) sporten. Dit kan tijdelijk spijtig genoeg niet in een zwembad, maar wel thuis of in de openlucht. Uiteraard ga je beter niet sporten als je je ziek voelt, of ziek geweest bent.

We begrijpen goed dat deze maatregelen leiden tot grote veranderingen in het sportieve programma van vele zwemsporters. Een vervelende situatie waarin we trachten om een aantal zaken bewegende te houden.

Volgende doelen kunnen worden nagestreefd de komende weken:

  • Fysieke conditie & fitheid onderhouden.
  • Levensstijl (hygiëne, rust en herstel) in functie van sport behouden.
  • Mindset: de situatie is wat het is, de maatregelen die er gesteld worden zijn noodzakelijk. Wat we kunnen controleren, leven we zo goed mogelijk na.

Vanuit de Vlaamse Zwemfederatie bezorgen we programma’s om jullie te ondersteunen tijdens de komende weken.

Het gaat om cardioprogramma’s voor de komende weken voor drie verschillende leeftijdsgroepen: lager onderwijs (10-12j), 1e-3e jaar (13-15 jaar), 4e-6e jaar (16-18 jaar).
Het is mogelijk om de cardioprogramma’s op andere dagen af te werken of om ze onderling te wisselen.

We werken ook aan houdingspogramma’s, deze worden op korte termijn op onze website gepubliceerd.

Er is ook een stretchingsprogramma voor de komende weken (alle leeftijden). De richtlijn voor de uitvoering van dit programma is een frequentie van 3 keer/week, afhankelijk van de beschikbare ruimte/tijd.
Via de “workoutcode” op het skill-up stretchingsprogramma krijgen jullie toegang tot de bijhorende video’s van de oefeningen.

We volgen de situatie nauwgezet op en communiceren opnieuw van zodra de richtlijnen of adviezen zouden worden gewijzigd.

Ondertussen bedanken we alle clubs en hun leden om mee hun verantwoordelijkheid op te nemen.

Meer informatie?

Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be

Martine Vloeberghen, 0474/75.40.08