Opstartplan wedstrijden

Opstartplan wedstrijden

Vele clubs vragen zich af hoe en op welke manier ze hun wedstrijd kunnen/mogen organiseren in het komende seizoen 2020-2021. Samen met de Vlaamse Sportcommissie zwemmen werd een document voorbereid dat bij elke nieuwe versoepeling door de Veiligheidsraad, goedgekeurd door het ministerie, zal aangepast en gepubliceerd worden. Dit document moet nog ter goedkeuring voorgelegd worden aan de GEES, maar we verwachten geen negatief advies. We zijn van de strengst mogelijke maatregelen vertrokken. We beseffen dat het voor vele clubs misschien niet evident zal zijn en er nooit ‘normaal’ georganiseerd kan worden. Wij doen hierbij eveneens een oproep aan alle organisatoren van een wedstrijd het programma, binnen de provincie, op elkaar af te stemmen zodat er een grote verscheidenheid aan wedstrijden kan gezwommen worden.

Bekijk hier de voorlopige wedstrijdkalender 2020-2021.