Update sportkampen

Update sportkampen

Afgelopen weekend is er onduidelijkheid gerezen over het feit dat sportkampen nu al dan niet konden doorgaan in de zomer en of ze de richtlijnen voor jeugdkampen moesten volgen. Voorlopig zijn de maatregelen die werden aangekondigd voor de jeugdkampen in de zomer nog niet van toepassing op sportkampen. De minister van Sport Ben Weyts belooft snel duidelijkheid en stelt het overgrote deel van de organisaties van sportkampen gerust.

Een speciale werkgroep van de klankbordgroep voor de heropstart van de sport, waarin de Vlaamse Sportfederatie met verschillende vertegenwoordigers in aanwezig is, schrijft nu de protocollen en gedragscodes voor internaats- en externaatssportkampen uit en stemt die zoveel als het kan af op de protocollen van andere jeugdkampen.

Er zijn best zo min mogelijk verschillende regels zijn voor deze kampen, maar uiteraard vergen sportkampen soms (sport)specifieke aanpassingen. Zodra die gevalideerd zijn door alle gemeenschappen, worden ze voor advies voorgelegd aan de GEES, de groep van experten die belast is met de exitstrategie. Uiteindelijk moeten alle beslissingen nog worden bekrachtigd in een nieuwe Veiligheidsraad, die er komt op woensdag 3 juni.