Vraag nu uw lesgeversbijscholing aan voor het voorjaar van 2021

Vraag nu uw lesgeversbijscholing aan voor het voorjaar van 2021

De aanvragen voor door de VZF erkende bijscholingen op lesgeversniveau (= doelgroep niet-gekwalificeerden) van het voorjaar 2021 dienen ons te bereiken op uiterlijk 15/11/2021. Dit najaar organiseerden een tiental VZF clubs opnieuw een ‘in-house’ bijscholing, die ook open stonden voor externe geïnteresseerden.
Indien de COVID-19 maatregelen een fysieke bijscholing niet toestaan, kan flexibel overgeschakeld worden op een webinar/online sessie (en theorie).

Interesse in het organiseren van een VZF-lesgeversbijscholing? Meer info hier.