Week van de official: 3 tot 11 oktober 2020

Week van de official: 3 tot 11 oktober 2020

2020... wat een jaar! Met veel onzekerheden. We zijn allemaal blij dat de sport terug is. Ook onze officials en afgevaardigden staan terug op het terrein. Dit jaar dus een dubbele dankjewel.
We bedanken alle scheidsrechters, juryleden, tijdopnemers, enz. die sportwedstrijden telkens opnieuw in goede banen leiden.
Doe je ook mee via #bedanktjury en #bedanktscheids?
Dit jaar organiseert de Vlaamse Sportfederatie twee gratis webinars, op maat van officials uit alle sporttakken.