Niveaugroepen

Niveaugroepen

Hierbij een overzicht van de zwemniveaus:

Er zijn 5 tot 6 zwemniveaus binnen onze zwemschool, elk met zijn eigen lesfiches, leerlijn en eindtest.

Binnen elke zwemniveau ( peuterwennen, watergewenning, watergewenning XL , instructie 1, instructie 2, vervolmaking) zijn er nog 2 opsplitsingen in niveaugroepen, met name 'basis' (starters van dat niveau) en 'gevorderd' ( = kinderen die het zwemniveau moeten overdoen of op één van de vaardigheden van de eindtest niet zijn geslaagd en niet kunnen overstappen naar het hoger zwemniveau), gebaseerd op de technische evaluatie van de lesgever.

 

Peuterwennen

Voor wie? Voor kinderen tussen 3 en 4 jaar die niet gewend zijn aan het water of watervrees hebben.

Doel? De kinderen op een speelse manier zinvol leren bewegen in het water: drijven, kopje onder gaan, bellen blazen, spatten met water, enzovoort. Op een ongedwongen manier leert uw kind al hoe het kan overleven, als het vrijwillig of onvrijwillig te water raakt. De lessen bestaan uit een aantal basiselementen waarbij uw kind kennis maakt met waterplezier.

Criteria eindtest? ISB- zwembrevet 'eendje'

 

Watergewenning

Voor wie? Voor kinderen (4-7 jarigen) die niet gewend zijn aan het water of watervrees hebben OF beschikt over een deelname- attest / ISB-brevet 'eendje'.

Doel?  De kinderen op een speelse manier van hun watervrees helpen. Men leert verschillende bewegings- en drijfvormen in het water alsook met het hoofd vlot onder water te gaan en de ademhaling te controleren.

Criteria eindtest?  ISB- zwembrevet  'zeepaardje'

 

Leren Overleven (= Watergewenning XL )

Voor wie? Voor kinderen (5-9 jarigen) die geen vrees meer hebben voor het water of algemene watergewenning reeds gevolgd hebben en waarbij het instructiezwembad hun tweede biotoop is geworden OF beschikt over een ISB-zwembrevet 'zeepaardje'

Doel? De kinderen maken hier voor het eerst kennis met enkele basisvaardigheden en technieken van het zwemmen. Met leert op een zelfstandige manier beter drijven op de rug/buik alsook zich met behulp van armen en benen (op en neer) te verplaatsen... Daarnaast zullen andere zwemvaardigheden aan bod komen zoals springen van de rand, onder water gaan...

Criteria eindtest?  ISB- zwembrevet  'waterschilpad'

 

Veilig zwemmen rugslag (=Instructie 1)

Voor wie? Voor kinderen (5-10 jarigen) die het ' Leren Overleven' (=watergewenning XL) hebben doorlopen of enige andere zweminitiaties van drijf-, pijl- of andere bewegingsvormen (voorbereidende vaardigheden zwemmen tot initiatie schoolslag of crawlbeweging met benen, kunnen geen 2m overbruggen) gehad hebben in school- of ander verband OF beschikt over een ISB-zwembrevet 'waterschilpad' ( otter/haai)

Doel? De kinderen de crawlbeweging aanleren. Als doel wordt gesteld dat men een eenvoudige rugslag onder de knie heeft en een grove vorm van borstcrawl, aan de hand van allerlei arm-, been- en  ademhalingsoefeningen.

Criteria eindtest?  ISB- zwembrevet  'afstandsbrevet 25m' ( rugslag)

 

Veilige zwemmen crawl - schoolslag (=Instructie 2) ( bevat meestal 2 reeksen afhankelijk van de basisvaardigheden vanuit school, vroeger zwemlessen ... )

Voor wie? Voor kinderen (5-10 jarigen) die de instructie 1 hebben doorlopen of enige andere crawlinitiatie (rugcrawl, borstcrawl en 25m kunnen overbruggen) hebben gehad in school- of ander verband OF beschikt over minumum ISB-'afstandsbrevet' 25 m Rugcrawl

Doel?

- Reeks 1: De kinderen de specifieke technieken van de twee zwemstijlen crawl leren beheersen.

- Reeks 2: Zal er initieel gewerkt worden aan een schoolslag met een aquatische ademhaling, aangevuld met enige initiaties in het duiken.

Criteria eindtest?  ISB- zwembrevet  'afstandsbrevet 50m' , 'orka'

 

Vervolmaking

Voor wie? Voor kinderen (7-12 jarigen) die basisvormen kunnen van crawl (beenbeweging crawl in pijlfase, grove vorm van armbeweging) en de schoolslagbeweging armen en benen zwemmen met aquatisch ademen OF die het ' veilig zwemmen rugslag- crawl- schoolslag '(=instructieniveau 1 & 2) hebben doorlopen OF minumum ISB-'afstandsbrevet'  50 m in verschillende zwemstijlen.

Doel? De techniek van rugcrawl, borstcrawl en schoolslag verder verfijnen en de te zwemmen afstanden opbouwen  (50m naar 100m en meer). Daarnaast zal eveneens het duiken van de startblok en vaardigheden in verband met het keerpunt aan bod komen.

Criteria eindtest?  ISB- zwembrevet  'afstandsbrevet > 50m' en waterveilig 100 m ( basis - plus)

 

Veel gestelde vragen

Klik hier voor meer info.