Provinciale besturen

U bent hier

Provinciale besturen

Een provinciaal bestuur is een ondergeschikt bestuursorgaan, benoemd voor 4 jaar, dat de Vlaamse Zwemfederatie in zijn werking bijstaat en instaat voor o.a.

  • Stimuleren van de zwemsport.
  • Het bevorderen van een gemeenschappelijke werking van de clubs in een goede onderlinge verstandhouding.
  • Vertegenwoordigt en promoot de v.z.w. Vlaamse Zwemfederatie binnen haar provincie.
  • Organiseren van provinciale kampioenschappen, wedstrijden en trainingen.
  • Selecties voor de samenstelling van een provinciale ploeg.
  • Toezicht op alle evenementen die ingericht worden in hun provincie. (onderzoeken en goedkeuren van de door de clubs ingediende voorprogramma's)
  • Promotie van de zwemsport in al haar facetten (jeugdwerk, brevetten, aansluitingen nieuwe clubs,...).
  • Werving van officials, scheidsrechters...
  • Organiseren van eventuele bijscholingen voor clubbestuursleden en officials.
  • Toezicht houden op het naleven van de statuten, het huishoudelijk reglement en de getroffen beslissingen van de sportfederatie zowel, ten opzichte van de clubs als ten opzichte van de bij haar aangesloten leden in hun provincie.

Bovenstaande opsomming is niet beperkend.

Jaarlijks komen de provinciale besturen bijeen voor een interprovinciaal beraad.