Sportcommissies

U bent hier

Sportcommissies

De Vlaamse Zwemfederatie wordt in zijn werking bijgestaan door Vlaamse sportcommissies (per sporttak)

Zij zijn o.a. verantwoordelijk voor:

  • het mee vormgeven van het sportief beleid m.b.t. de sporttak i.s.m. de werkorganisatie van de Vlaamse Zwemfederatie
  • het formuleren en up-to-date houden van de sportreglementen, waken over de strikte naleving en toepassing van de sportreglementen en beslissingen en tussenkomen in alle gevallen zoals voorzien in de reglementen
  • geschillen van technische aard onderzoeken en beslechten
  • opleiding van officials, scheidsrechters of juryleden verzekeren & evalueren.
  • de (voor)programma’s van wedstrijden onderzoeken en beoordelen
  • behandelen kwesties in verband met hun sporttak met als doel deze sportactiviteiten te bevorderen.
  • adviseren de ethische commissie omtrent geschillen aangaande hun sporttak.
  • ...

Voor meer informatie verwijzen we naar het Huishoudelijk Reglement van de Vlaamse Zwemfederatie.