Portretrecht

Portretrecht

Tijdens activiteiten van de Vlaamse Zwemfederatie, of activiteiten waaraan de Vlaamse Zwemfederatie meewerkt, kunnen foto's en/of videobeelden genomen worden waarop uw kinderen en/of uzelf mogelijk te zien zijn.

Deelname aan activiteiten van de Vlaamse Zwemfederatie betekent dat u toestemming verleent dat de Vlaams Zwemfederatie deze beelden in het kader van zijn werking op al zijn dragers, zoals website (Facebook), tijdschriften en folders, publiceert.

Deze foto's mogen op geen enkele manier door derden verder verspreid worden. De Vlaamse Zwemfederatie zal deze foto's ook niet bezorgen aan commerciële firma's die er dan vrij over zouden kunnen beschikken voor hun publiciteit.