Wedstrijdreglementering

U bent hier

Wedstrijdreglementering

Voor deelnemers aan de wedstrijden

 • Inschrijvingen kunnen enkel door een club gebeuren, niet individueel. Alle deelnemers moeten lid zijn van de ingeschreven club (al dan niet aangesloten bij de VZF of FFBN). Zij moeten niet over een competitievergunning beschikken.
 • Aan een inschrijvende club, die geen lid is van de VZF of FFBN, rekent de organisator 0.25 euro per deelnemer voor verzekering bij N.V. Arena.
 • De inschrijvende club zal enkel zwemmers inschrijven die in goede gezondheid verkeren en waarvoor medisch geen bezwaar bestaat voor zwemmen in koud water (< 16°C).
 • Er mag pas worden deelgenomen aan ijsberenwedstrijden vanaf 9 jaar - of het jaar waarin men 9 jaar wordt.
 • De inschrijvende club moet erop toezien dat hun ingeschreven deelnemers geen alcohol drinken voor of tijdens de wedstrijd.
 • De organisator of de Vlaamse Zwemfederatie kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de deelnemende club en zijn leden het wedstrijdreglement niet respecteert

Voor deelnemers buiten de wedstrijden (demonstratie)

Zwemmers die tijdens de pauze een duik willen nemen in het koude water, maar niet deelnemen aan de wedstrijden. Hiervoor is volgende regelgeving van toepassing:

 • Inschrijvingen kunnen enkel door een club gebeuren, niet individueel. Alle deelnemers moeten lid zijn van de ingeschreven club (al dan niet aangesloten bij de VZF of FFBN).
 • De inschrijvende club moet deze mee vermelden bij de inschrijvingen.
 • Aan een inschrijvende club, die geen lid is van de VZF of FFBN, rekent de organisator 0.25 euro per deelnemer voor verzekering bij N.V. Arena.
 • De inschrijvende club zal enkel zwemmers te water laten gaan die in goede gezondheid verkeren en waarvoor medisch geen bezwaar bestaat voor zwemmen in koud water (< 16°C).
 • De inschrijvende club moet erop toezien dat deelnemers geen alcohol drinken voor of tijdens de wedstrijd.
 • De organisator of Vlaamse Zwemfederatie kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de deelnemende club en zijn leden het wedstrijdreglement niet respecteert.

Voor organisatoren van ijsberen wedstrijden

Volgende regelgeving werd vastgelegd door de Vlaamse Zwemfederatie en dient te worden gerespecteerd door de organisatoren:

 • Jaarlijks maken de ijsberenclubs onderling hun kalender op en sturen deze naar de VZF. De VZF plaatst deze op haar website.
 • Ten laatste één maand voor de wedstrijd stuurt de organisator zijn voorprogramma naar de VZF.

Dit moet minimaal volgende gegevens omvatten:

 • Naam kamprechter en starter: de wedstrijd wordt geleid door een officiële kamprechter en starter uit het competitie zwemmen. Deze worden zelf gecontacteerd door de organisator of via contacten met het provinciaal bestuur of het Sportbestuur Zwemmen.
 • Naam medische dienst: er moet een medische dienst aanwezig zijn = arts, verpleegkundige, erkende dienst voor eerste hulp of supplementaire redder die op dat ogenblik alleen de functie van medische dienst vervult.
 • Aantal en namen redders: tijdens de wedstrijd moeten er redder(s) aan de kant van het zwembad staan (aantal conform vlarem wetgeving).
 • Inschrijvingen: naar wie de inschrijvingen moeten worden gestuurd, inschrijvingsgelden enz.
 • Zwembad gegevens: adres, aantal banen,...
 • Wedstrijdreglement en programma: wedstrijdnummers, leeftijdscategorieën, max. aantal starten,...
 • Timing inzwemmen en wedstrijd, pauzes, medailles

De organisator is verplicht volgende in zijn wedstrijdreglement op te nemen:

 • Inschrijvingen kunnen enkel door een club gebeuren, niet individueel. Alle deelnemers aan de wedstrijden moeten lid zijn van de ingeschreven club (al dan niet aangesloten bij de VZF of FFBN). Zij moeten niet over een competitievergunning beschikken.
 • Indien er personen deelnemen geen lid zijn, na controle met de VZF of FFBN, kan de organisator deze weigeren of bijkomend laten verzekeren aan 0.25 euro per deelnemer. Hetzelfde geldt voor ouders of sympatisanten die buiten de wedstrijden (tijdens pauzes of demonstraties) in het water willen gaan (indien toegestaan door de organisator).
 • Aan een inschrijvende club, die geen lid is van de VZF of FFBN, rekent de organisator 0.25 euro per deelnemer voor verzekering bij N.V.Arena. De inschrijvingslijst wordt ter controle voorgelegd aan de VZF en FFBN.
 • De inschrijvende club zal enkel zwemmers inschrijven en te water laten gaan die in goede gezondheid verkeren en waarvoor medisch geen bezwaar bestaat voor zwemmen in koud water (< 16°C).
 • Er mag pas worden deelgenomen aan ijsberenwedstrijden vanaf 9 jaar - of het jaar waarin men 9 jaar wordt.
 • De inschrijvende club moet erop toezien dat hun ingeschreven deelnemers geen alcohol drinken voor of tijdens de wedstrijd.
 • De organisator of Vlaamse Zwemfederatie kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de deelnemende club en zijn leden het wedstrijdreglement niet respecteert.

Indien er zwemmers of zwemsters deelnemen aan de wedstrijd die niet aangesloten zijn bij de VZF of FFBN, moet de organiserende club hiervoor bijkomend een verzekering afsluiten bij N.V. Arena. Idem indien clubs deelnemen die niet aangesloten zijn bij de VZF.

1. Waarom?
Indien er een ongeval gebeurt met een deelnemer die niet is aangesloten bij de VZF, zelfs al is deze persoon verzekerd via bijvoorbeeld een andere federatie, kan de VZF of de club aangesloten bij de VZF toch aansprakelijk worden gesteld (volgens het decreet op de federaties). Dit kan leiden tot een zeer moeizaam proces tussen de betrokken verzekeringsinstellingen.

2. Hoeveel kost dit?
De organisator betaalt aan verzekeringsinstelling N.V. Arena, 0.25 euro per deelnemer die niet aangesloten is bij de VZF

3. Praktisch?
Minimum 7 dagen voor de wedstrijd stuurt de organisator de deelnemerslijst op naar gretl.vandamme@zwemfed.be (en naar ffbn@ffbn.be) met de vraag of de leden zijn aangesloten. Indien er deelnemers geen lid zijn, kan de organisator deze weigeren of bijkomend verzekeren aan 0.25 euro per deelnemer.

Vóór aanvang van de wedstrijd moet het formulier 'verzekeringsaanvraag voor decretaal verplicht te verzekeren tijdelijk risico's' samen met een overzicht van alle deelnemers die niet verzekerd zijn bij de VZF/FFBN doorgestuurd worden naar N.V.Arena.

Indien er nog wijzigingen blijken te zijn kan steeds een aangepaste lijst binnen de 24u naar N.V. Arena worden gestuurd na afloop van de wedstrijd.

 • Het is de organisator die in zijn reglement bepaald wie aan de wedstrijden mag deelnemen, bv. of clubs buiten de VZF mogen deelnemen.
 • Na de wedstrijd moet de organisator:
  • Het wedstrijdverslag (voorbeeld), getekend door de Kamprechter, opsturen naar de VZF.
  • Daags na de wedstrijd een digitale uitslag opsturen naar de VZF, die op de website wordt geplaatst.