In elke Vlaamse provincie ondersteunt het regiocomité de clubs en trainers in de provincie.

Deze structuur wordt momenteel herbekeken en een aangepaste werking zal in voege treden in september 2021.

De werking van de provincie Oost-Vlaanderen werd overgenomen door de zwemfed.

Een regiocomité is een ondergeschikt bestuursorgaan waarvan de leden benoemd zijn voor vier jaar.

Regionale werking

Verslagen Interprovinciaal Beraad Antwerpen

Verslagen Interprovinciaal Beraad Vlaams-Brabant en Brussel

Verslagen Interprovinciaal Beraad West-Vlaanderen