SABAM en billijke vergoeding

SABAM en billijke vergoeding

Wanneer er muziek wordt gespeeld in publiek toegankelijke plaatsen, dan moeten er auteursrechten (SABAM) ook uitvoerdersrechten (billijke vergoeding) worden betaald. Het is niet altijd voor de hand liggend wie juist moet betalen, je goed informeren is hierbij heel belangrijk!

SABAM (auteursrechten)

SABAM, de Belgische vereniging voor componisten, auteurs, uitvoerders, tekst- en liedjesschrijvers verdedigt het auteursrecht en kent de vergoedingen aan auteurs en componisten toe. Zij innen de vergoeding voor de auteurs en de componisten.
Als er wordt getraind in een zwembad, wordt er vaak achtergrondmuziek gespeeld waar je als club geen vat op hebt.  Meestal wordt een contract door het zwembad afgesloten - achtergrondmuziek.

Opgelet: voor trainingen synchroonzwemmen, aquagym,… volstaat dit niet omdat er "op de muziek” wordt getraind of gedanst = voorgrondmuziek.  Hiervoor moet je als club een jaarcontract afsluiten.

Voor evenementen, wedstrijden, shows, waarbij er publiek komt kijken, al dan niet betalend, moet je als club bijkomend SABAM betalen via dit formulier.
Bij zwemmen moet je onder de rubriek “achtergrondmuziek” kijken. Synchroonzwemmen valt dan weer onder voorgrondmuziek.

Voor meer info kan je steeds terecht op de website www.sabam.be (onder ik ben gebruiker – muziek) of via contact@sabam.be of per telefoon: 02/286.82.11 of fax 02/230.05.89.

Billijke vergoeding (vergoeding voor het gebruik van opgenomen muziek)

Wanneer je club activiteiten organiseert en daarbij opgenomen muziek weergeeft (cd, radio, mp3,…) voor publiek gebruik (dus buiten de familiekring), dan moet hiervoor de zogenaamde 'billijke vergoeding' betaald worden. Deze vergoeding is bestemd voor de uitvoerende kunstenaars (zangers en muzikanten) en de muziekproducenten en is complementair aan de vergoeding voor de auteurs-componisten die je via Sabam regelt.

Het bedrag van de billijke vergoeding wordt bepaald per sector. Sport zit bij de socio-culturele sector. De tarieven van de billijke vergoeding vind je terug op www.bvergoed.be.

Muziek tijdens trainingen, wedstrijden, evenementen

Ga altijd na bij de verantwoordelijke van het zwembad of de gemeentelijke sportdienst of zij reeds billijke vergoeding hebben betaald voor het spelen van opgenomen muziek op de locatie waar je training of evenement doorgaat. Vaak betalen gemeenten reeds een jaarcontract hiervoor.  Je kan dit ook nagaan via de website: www.ikgebruikmuziek.be.

Specifiek voor synchroonzwemmen, aquagym of performance op muziek

Er is geen billijke vergoeding verschuldigd) voor het spelen van de muziek tijdens de opvoering.*

Indien er ook muziek gebruikt wordt voor of na de voorstelling of tijdens de pauze, dan is er wel degelijk Billijke Vergoeding verschuldigd, maar dit kan eventueel al gedekt zijn door een jaarcontract met de gemeente of uitbater van het zwembad (zie hierboven).

*Artikel 41 van de auteurwet van 30 juni 1994: wanneer muziek deel uitmaakt van een voorstelling is geen billijke vergoeding verschuldigd. Dit soort muziekgebruik dien je rechtstreeks bij de rechthebbenden te regelen.

Andere regeling als er drank of voeding wordt geconsumeerd

Als er drank of voeding wordt geconsumeerd, dan val je binnen een andere tariefzone en volstaat het jaarcontract van de gemeente waarschijnlijk niet, dan moet je hier extra voor betalen. Wordt de drank of voeding in de cafetaria gebruikt, dan is deze, als horeca-uitbater waarschijnlijk geregistreerd en betaalt deze de billijke vergoeding.

Info en vragen

Voor meer informatie: www.bvergoed.be, e-mail: info@bvergoed.be of telefonisch 02/710.51.00.
Aangeven kan online op www.ikgebruikmuziek.be of aan de hand van een aangifteformulier ‘tijdelijke activiteiten’ dat je kan downloaden op www.bvergoed.be.

Doe de aangifte en de betaling op tijd! Tenminste 5 werkdagen voor de tijdelijke activiteit. Het bespaart je alvast een fikse verhoging van meer dan 100 euro wegens niet of laattijdig aangeven.