Programma

Programma

Het programma omvat een startdag, 20 contacttrainingen (zwemmers die trainen in de thuissituatie krijgen de mogelijkheid om éénmaal per week mee te trainen in de topsportschool zwemmen) en twee trainingsstages. Tijdens deze activiteiten wordt er gewerkt rond diverse aspecten waaraan we belang hechten in de ontwikkeling van de jonge zwemmers (talentontwikkeling) en worden de zwemmers systematisch opgevolgd. Bovendien krijgen de zwemmers uit de TdT selectie de mogelijkheid om 2 maal per seizoen aan een verlaagde prijs een uitgebreide analyse van hun zwemtechniek te laten uitvoeren.

  Contacttrainingen

  Er zijn 20 centrale trainingen per seizoen, die doorgaan op woensdagnamiddag in het topsporttrainingsbad van de Wezenberg in Antwerpen.

  Zwemmers uit de TdT-selectie die in de thuissituatie trainen krijgen bij aanvang van het seizoen de mogelijkheid om zich in te schrijven voor deze contacttrainingen. Deelname aan de contactdagen is niet verplicht voor opname in de TdT-selectie, maar bij deelname wordt er wel een aanwezigheid van 80% op de contacttrainingen verwacht.

  Trainingsstages

  Er zijn 2 trainingsstages per seizoen. Een trainingsstage duurt 7-10 dagen en omvat naast de elementen uit de centrale trainingen het volgende:

  • intensievere begeleiding en opvolging van de zwemmers op één locatie (onder meer door gestandaardiseerde testen)
  • theoretische sessies aangaande zwemtechniek, basiskennis rond sportvoeding en/of mentale basisvaardigheden
  • alternatieve sporten en (spel)activiteiten
  • informatieve sessies voor ouders en/of trainers

  Beeldopname en analyse

  Zwemmers uit de TdT selectie die trainen in de topsportschool zwemmen hebben onbeperkt toegang tot de beeldopname en analysemogelijkheden in het beeldopname en analysecentrum van de Vlaamse Zwemfederatie (SwimAnalytics).

  Zwemmers uit de TdT selectie die trainen in de thuissituatie krijgen de mogelijkheid om 2 maal per seizoen aan 50% korting een uitgebreide analyse van hun zwemtechniek te laten uitvoeren door onze analist Stijn Corten in het beeldopname en analysecentrum van de Vlaamse Zwemfederatie. Deze analysemomenten zijn vrij te boeken in functie van de eigen jaarplanning (meer info: www.swimanalytics.be).

  Afspraken

  Elke deelnemer volgt het volledige programma. Indien je niet aanwezig kan zijn op een contacttraining verwittig je ten laatste 1 week op voorhand de TdT-trainer. Indien je niet aanwezig kan zijn op een trainingsstage verwittig je ten laatste 2 weken op voorhand de technisch directeur. De geselecteerden dienen deel te nemen aan de regionale en nationale kampioenschappen.
  Enkel geattesteerde medische of familiale redenen wettigen een afwezigheid. Vanaf het moment dat een geselecteerde afwezig is op een trainingsstage, zonder geldige reden, zal hij/zij niet meer uitgenodigd worden voor de resterende activiteiten van het lopende seizoen. Elke deelnemer houdt zich aan de richtlijnen uit de gedragscode jeugdzwemmers VZF. Deelname aan de activiteiten van het TdT betekent dat u akkoord gaat met deze afspraken.