Vlaamse Jeugd Talent Challenge

Vlaamse Jeugd Talent Challenge

Inschrijvingsmodaliteiten

Vlaamse Jeugd Talent Challenge: vrijdag, 5, zaterdag 6, zondag 7 februari 2021
Organisator: Vlaamse Zwemfederatie
Zwembad: Wezenberg, Desguinlei 17-19, 2018 Antwerpen - 50m bad, 8 banen, elektronische tijdopname, diepte: 3.85m - 2.25m, temperatuur 26-27°C

Inschrijvingen

  • De inschrijvingen worden, na de inschrijfdatum, ter controle op de website geplaatst.

Officials

  • Via TeamManager de namen ingeven van de officials die per sessie zullen fungeren.
  • Het aantal officials per sessie moet conform zijn met  het aantal zwemmers voor diezelfde sessie (aantal volgens de geldende reglementering (pag. 36-37) van de FINA/VZF sportreglementen). De boetes voor “tekort” aan officials worden berekend per sessie op basis van dit document.
  • De leden van de hoofdjury (m.u.v. de voorzitter en de kamprechter) tellen mee als fungerende officials voor hun club.
  • De officials welke aangeduid worden om te fungeren worden persoonlijk per mail, op de hoogte gebracht van hun aanduiding.
  • Officials die afmelden dienen zelf (of clubsecretaris) in te staan voor hun vervanging.

Financiële bijdragen

  • Inschrijvingsgeld: Individueel: 6€ - Aflossingen: 10€.
  • De financiële bijdragen worden gefactureerd via de clubfactuur.

Hotels

Info omtrent de hotels volgt binnenkort.