Zwemmen

Zwemmen

Permanente Vorming Zwemtrainers/Lesgevers

De Permanente Vorming van de VZF is een erkenning van bijgeschoolde en/of gekwalificeerde lesgevers en trainers. Hiermee willen wij hen motiveren om zich jaarlijks voldoende bij te scholen.

Overzicht Permanent Bijgeschoolde Zwemtrainers en lesgevers

 • Seizoen 2019-2020 (.pdf)
 • Seizoen 2018-2019 (.pdf)
 • Seizoen 2017-2018 (.pdf)
 • Seizoen 2016-2017 (.pdf)

Voorwaarden Permantente vorming trainers/lesgevers

De erkenning 'Permanent gevormde trainer/lesgever' wordt verkregen bij het voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Aangesloten zijn bij de VZF (via het clubsecretariaat).
 • Door het clubsecretariaat in Assist (online ledenbestand) aangeduid staan als lesgever en/of trainer.
 • Het aangegeven aantal uren bijscholing volgen.
 • De gevolgde bijscholing moet erkend zijn door de VZF (zie verder).

Aantal te volgen bijscholingsuren

 • Lesgevers (Inhoud van deze bijscholingen is gebaseerd op het initiator opleidingsniveau): 3u
 • Trainers competitiegroepen (Inhoud van deze bijscholingen is gebaseerd op het Instructeur B opleidingsnieau of hoger): 10u (waarvan minstens 1 dag op de Swim Conference)
  Bijscholingen op beide niveau’s (lesgevers/Trainers) zijn voor iedereen toegankelijk! Er is geen vereiste van diploma op beide niveau’s.

Hoe erkenning Permanente Vorming bekomen?

 • Bij het volgen van een interne bijscholing zal de VZF de gegevens verwerken voor de permanente vorming.
 • Bij externe bijscholingen (niet door de VZF zelf georganiseerd) moet het aanwezigheidsattest ten laatste 4 weken na de bijscholing worden doorgegeven via pascale.verbauwen@zwemfed.be
 • Trainers die een VTS-opleiding volge, voldoen in het seizoen dat ze hun diploma behalen ( Inititiator, Instructeur B, Trainer B of Trainer A), aan 3 bijscholingsuren (initiator) of 10 bijscholingsuren (Instr.B/ Trainer B/ Trainer A) ( Swimconference hoeft niet gevolgd te zijn)- de uren worden niet erkend in geval van assimiliaties en inschalingen. 
 • De VTS diploma’s worden 2x per jaar door de VZF ingegeven in Assist. Andere VTS diploma’s moet je aan de VZF bezorgen via info@zwemfed.be

Geldigheidsduur van de erkenning

 • Bij het voldoen aan bovenstaande voorwaarden, zal de erkenning permanente vorming lesgever (niveau Initiator) of permanente vorming trainer (niveau instr. B/ Trainer B/ Trainer A) verkregen worden op het einde van het seizoen (1 juli).
 • De lijst met Permanent Gevormde trainers/lesgevers wordt begin augustus gepubliceerd op onze website
 • De erkenning wordt verkregen voor een periode van 1 jaar (01/07 tot 31/06). Deze kan enkel maar verlengd worden door ieder jaar opnieuw te voldoen aan de voorwaarden.

Welke bijscholingen worden erkend door de VZF?

 • Alle bijscholingen die op de VZF bijscholingskalenders staan. (opgelet: aanwezigheidsattest van externe bijscholingen doorsturen!)
 • Alle bijscholingen van VTS plus (opgelet: aanwezigheidsattest doorsturen!)
 • Andere bijscholingen:
  Clubs zullen, na aanvraag en beschikbaarheid, de mogelijkheid krijgen om zelf bijscholingen te organiseren. Hiervoor zal de federatie een beperkt aanbod aanbieden met sprekers en onderwerpen geselecteerd door de VZF. (meer info)

Voordelen van de erkenning

 • gereduceerd inschrijvingsgeld
 • publicatie van erkenning op VZF-website met vermelding van type licentie
 • extra punten binnen het subsidiedossier Jeugdfonds Zwemsport