De zwemfed kiest resoluut voor een nieuwe topsportaanpak

09
08
nieuwe topsportaanpak

Wij hebben kennis genomen van het feit dat Ronald Gaastra stopt als hoofdcoach en willen hem oprecht bedanken voor de gedane inspanningen en de inzet die hij in zijn reeds lange carrière heeft getoond, alsook voor de grote successen die hij wist te behalen.

De Vlaamse Zwemfederatie heeft het laatste jaar gewerkt aan een nieuwe totaalaanpak, waarbij de federatie o.m haar eigen organisatie, de breedtewerking, een nauwere samenwerking met de clubs en de performantie van topsport onder de loep heeft genomen. Op alle fronten zit er vernieuwing aan te komen. 

Voor topsport wordt ingezet op een betere ondersteuning van clubs en regio’s en wordt de talentdetectie herbekeken. Naast een performantere jeugdwerking moeten alle geledingen ook veel nauwer gaan samenwerken en resultaatgerichter werken. Deze aanpak zal gecoördineerd worden door technisch directeur Lode Grossen, in nauw contact met de nieuwe zwemfed-hoofdcoach Dirk Boets en alle medewerkers. Hij zal hiervoor samenwerken met Ronald Claes, die momenteel al enkele jaren hoofdcoach is bij onze Franstalige zusterorganisatie FFBN. Ronald Claes wordt vanaf 1 september Nationale Coach.

De zwemfed richt zich resoluut op de toekomst richting Parijs 2024 en vooral Los Angeles 2028 en later. Dat vereist een geïntegreerde aanpak waarbij we heropbouwen vanuit de zwemschoolwerking en intussen alle geledingen van de zwemsporten beter op elkaar afstemmen. Niet enkel topsport heeft daarbij onze aandacht, ook waterveiligheid voor iedereen, recreatie en zwemplezier.

Zullen we er staan in Parijs? Nog niet helemaal. 

Zijn we klaar in Los Angeles? Reken maar.

----------------------

Ronald Claes is sinds 2015 hoofdcoach bij de FFBN, onze Franstalige tegenhanger. Hij wordt nu ook coach van de nationale ploeg en zal de elite in beide landsdelen superviseren en begeleiden tijdens trainingen, stages en wedstrijden. Ronald Claes startte zijn carrière bij de Vlaamse topsportschool en deed nadien ervaring op in het buitenland. Hij begeleidt momenteel o.m. Valentine Dumont.

Dirk Boets is actief als hoofdcoach bij MOZKA, de Molse zwemclub, en is één van de meest gerespecteerde coaches in ons land. Hij zal naast de elite ook de transitiegroep (17-21 jaar) begeleiden en de supervisie over de topsportschool op zich nemen.

----------------------

Voor meer informatie over de topsportwerking kan u terecht bij technisch directeur Lode Grossen, lode.grossen@zwemfed.be.