De zwemfed gaat voor meer en betaalbaar zwemwater

In het beleidsplan 2021-2024 engageert de zwemfed zich om pro-actiever in de markt aanwezig te zijn voor meer en betaalbaar zwemwater (cfr. Strategische doelstelling 3) waarbij twee doelstellingen worden beoogd, nl.:

  1. De zwemfed stimuleert pro-actief de toename van het aantal zwemgelegenheden in Vlaanderen.

  1. De zwemfed helpt de clubs om hun zwemwater betaalbaarder te maken. Dit is voor de zwemfed in de komende periode één van de prioritaire doelstellingen.

Wanneer u vragen heeft of ondersteuning wenst op vlak van het zwem(bad)beleid in uw regio, contacteer ons via info@zwemfed.be.