De Vlaamse Zwemfederatie organiseert i.s.m. de sportcommissie open water jaarlijks een verplichte bijscholing voor kamprechters.

Wanneer er belangrijke reglementswijzigingen zijn, wordt ook voor de andere officials een bijscholing georganiseerd.

Tijdopnemer - Aankomstrechter - Keerpuntrechter open water

ZO

Zwemrechter open water

SO

Starter open water

JO

Jurysecretaris open water

KO

Kamprechter open water

KOF

Kamprechter open water federatiniveau