Ondersteuning nodig om een 'integriteitsbeleid' op te starten binnen je club?

01
04

Sport is leuk en positief op voorwaarde dat het op een ethische en veilige manier gebeurt. Door structureel in te zetten op ethische thema’s binnen je organisatie tonen julie aan je  leden dat grensoverschrijdend gedrag, discriminatie of een gebrek aan fair-play geen plaats hebben binnen de club. Een goed preventief en reactief integriteitsbeleid is hierbij noodzakelijk en de uitwerking kan volgende zaken inhouden:

  • Maatregelen om alle kinderen, jongeren en volwassenen binnen de werking van te beschermen tegen elke vorm van grensoverschrijdend gedrag.
  • Richtlijnen voor het aanwerven van medewerkers en vrijwilligers.
  • Een anti-pestbeleid.
  • Een gedragscode met de kernwaarden zoals respect, integriteit, loyaliteit, discretie en fair-play.
  • Richtlijnen met betrekking tot het nemen en verspreiden van foto’s en video’s.
  • Een procedure voor het melden van grensoverschrijdend gedrag.

Voor goodpractices of ondersteuning bij deze uitwerking, kan je terecht bij de GES-verantwoordelijke (gretl.vandamme@zwemfed.be) van de zwemfed of bij ICES (info@ethischsporten.be ) of bekijk hun toolkit voor sportclubs.