ACWW '24: Sessie 'Meer trainers naar de sport'

Silke Van Hoof
29
04

Volgende week kunnen we terug massaal voor ons scherm gaan zitten, om enkele razend interessante webinars te volgen tijdens de Aquatics Conference Webinar Week 2024! Deze week stellen we graag de verschillende sessies aan je voor. Vandaag stellen we een sessie voor omtrent een onderwerp dat heel wat clubs in de ban houdt: 'meer trainers naar de sport'. Deze vindt plaats op woensdag 8 mei, om 20.00 uur.

Met het project ‘Meer trainers naar de sport’ wil de Vlaamse overheid actieve lesgevers/trainers behouden en meer en nieuwe lesgevers/trainers aantrekken. Het door zwemfed ingediende projectplan, dat twee grote acties omvat (een ‘imagocampagne’ en een ‘clubcampagne’), werd in 2023 door Sport Vlaanderen goedgekeurd en gesubsidieerd voor de periode 2023-2025. Met de imago-campagne willen we een positief/aantrekkelijk imago creëren inzake de (meer-)waarde en belangrijke –soms ook levensreddende- rol van de lesgevers en (jeugd-)trainers in het zwemmen.

Lesgevers en jeugdtrainers maken ook in onze sport het verschil. Ze bouwen meermaals per week aan de FUNdamenten, maken onze kinderen veilig én vaardig in het water, en planten de kiem die resulteert in levenslang zwemplezier. In de praktijk ontvangen ze hiervoor echter zelden de aandacht en waardering die ze verdienen.

Eind vorig jaar werd een nulmeting gedaan waaraan door bijna de helft van onze clubs werd meegewerkt en waardevolle inzichten opleverde. Tijdens deze webinar worden deze inzichten door pojectmedewerker Silke Van Hoof gedeeld en worden ook het project zélf alsook de meerwaarde voor onze clubs (en lesgevers/trainers in het bijzonder) geduid.