Attesten

U bent hier

Attesten

Attest auditieve beperking

Zwemmers met een auditieve beperking (= gehoorverlies van minstens 55dB in het beste oor) moeten bij elke wedstrijd georganiseerd door de VZF een attest voorleggen aan de kamprechter indien assistentie vereist is bij de startprocedure.

Attest motorische beperking

Zwemmers met een motorische beperking waarvoor geen sportklasse kan verkregen worden moeten bij elke wedstrijd georganiseerd door de VZF een attest voorleggen aan de kamprechter. Dit attest staat niet toe dat de zwemmer/zwemster bijgestaan wordt door een assistent maar er zal bij de startprocedure wel rekening gehouden worden met de beperking.